Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı


Eğitimin Adı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir. 

Eğitimin Alanı

Ulaştırma Hizmetleri

Meslek Elemanı Tanımı

Lojistik faaliyetlerinde görev alacak bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Giriş Koşulları

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

13 yaşını tamamlamış olmak

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Lojistik elemanı işleri işlemlerini yapması amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar

Meslek hastalıkları

Kaza ve yaralanma

Yangın

İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler

İş güvenliği mevzuatı

Genel tanım ve kavramlar

Depo yönetimi

Temel lojistik işlemleri

Dağıtım işlemleri

Taşıma modelleri işlemleri

Gümrük işlemleri

Satın alma