Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi Eğitimi

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 4’üncü maddesine göre risk değerlendirmesi, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder. Ayrıca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10 uncu maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 17 inci maddesine göre de, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel görevi olanların bu konularda özel olarak eğitilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

İçerik; 
 • Olay / Kaza ve Yüksek Potansiyelli Atlatmalar
 • Olay Sonrası Acil Durum Haberleşmeleri – Planların Uygulanması – Olay Yeri Yönetimi
 • Yasal Süreçler
 • Araştırma Takımı Seçimi ve Çalışma Organizasyonu
 • Kanıt Toplama Süreçleri
 • Resmi Olmayan Görüşmeler
 • Zaman Çizelgesi
 • Kritik Faktör ve Doğrudan Sebepler
 • Kök (Sistemsel) Sebepler
 • İnsan Faktörleri
 • Analizin Olgunlaştırılması ve Önerilerin Saptanması
 • Olay / Kaza Araştırma Raporu Yapısı
 • Takip ve Doğrulama Süreçleri
Katılımcı Profili;
İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ile risk değerlendirme ekibinin diğer üyeleri 

Eğitim Yöntemi;
Teorik (yüz yüze-online-offline) ve Uygulama 

Eğitim Süresi;
8 saat

Sertifikasyon;
Etki Akademi veya Vakıf Üniversitesi onaylı eğitim katılım belgesi verilecektir.