Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitici Eğitimi


Eğitimin Adı

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitici Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir. Sertifikalar, e-sertifika olarak e-devlete yüklenecektir.

Eğitimin Amacı

Enerji kesme cihazları kullanılarak enerjisi kesilmiş makine, ekipman, tesisat veya sistemin habersiz, istenmeyen bir zaman veya durumda enerjisinin açılmasını önleyen özel kilit, ikaz ve bilgilendirme kartı ile bunların enerji kontrol cihazlarına takılmasını sağlayan değişik şekil, ebat ve malzemeden yapılmış bağlantı aparatları ile yapılan enerji kontrol işlemini öğrenmek ve eğitimlerini vermek.

Kimler Katılabilir

A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

İş güvenliği uzman adayları

Bakım Şefleri / Yöneticileri

Elektrik ve Bakım Personelleri

Genel Katılımcı

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Yanma kimyası

Patlamanın dinamiği ve türleri

Patlayıcı ortamların sınıflandırılması

Gaz grupları ve yüzey sıcaklıkları

Toz Patlamaları

Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar

ATEX etiket ve işaretleme

ATEX Direktifleri

TS EN 60079-10-1 : 2021 VE TS EN 60079-10-2:2015’e göre hesaplama yöntemleri

Patlama şiddetinin hesaplanması

Örnek hesaplama çalışmaları

Excel’in hesaplamalarda kullanılması

Patlamadan Korunma Dokümanı içeriği

Örnek rapor hazırlık uygulamaları

Örnek senaryolar üzerinden uygulama ve hesaplama örnekleri

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 45 saat olacaktır.

Mevzuat: Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=18335&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5