ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Adı

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması Exemplar Global onaylı olacaktır.

Bu kurs benim için uygun mu?

ISO 31000 Öncü Risk Yöneticisi eğitim kursu, katılımcıların riskleri yöneterek, kararlar alarak ve ISO 31000 yönergelerini kullanarak performansı artırarak değer yaratmasını ve değerini korumasını desteklemek için katılımcıların yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Temel unsurlar ve bir risk yönetimi çerçevesinin etkin bir şekilde uygulanması, risk yönetimi sürecinin uygulanması ve bu unsurların kurumsal hedeflere ulaşması için başarılı bir şekilde bütünleştirilmesi için gerekli eylemler hakkında bilgi sağlar. Ayrıca, çok çeşitli durumlarda riskleri değerlendirmek için tekniklerin seçimi ve uygulanması konusunda rehberlik sağlar.

Eğitim kursunun tamamlanmasının ardından katılımcılar sınava girebilir ve Exemplar Global onaylı Etki Akademi Sertifikalı ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Baş denetçi” ünvanını almak için başvurabilirler. Sertifika, katılımcının ISO 31000 yönergelerine ve bu alandaki en iyi uygulamalara dayalı risk yönetimi süreçlerini desteklemek ve yönlendirmek için teorik ve pratik bilgi ve profesyonel yeteneklere sahip olduğunu gösterir.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Risk yönetimi kavramlarını, yaklaşımlarını, yöntemlerini ve tekniklerini anlamak

ISO 31000 ilkelerini ve çerçevesini bir kuruluş bağlamında nasıl yorumlayacağınızı öğrenin

ISO 31000 risk yönetimi sürecini bir kuruluşta nasıl uygulayacağınızı öğrenin

Bir risk kayıt ve raporlama süreci ile etkili bir risk iletişim planının nasıl oluşturulacağını öğrenin

En iyi uygulamalara dayalı olarak bir kuruluştaki riski etkin bir şekilde yönetme, izleme ve gözden geçirme becerisini geliştirin

Eğitim Planı

1. Gün: ISO 31000'e giriş ve risk yönetimi

2. Gün: Risk yönetimi çerçevesinin oluşturulması ve risk yönetimi sürecinin başlatılması

3. Gün: ISO 31000'e göre risk analizi, risk değerlendirmesi ve risk tedavisi

4. Gün: ISO 31000'e göre kayıt ve raporlama, izleme ve inceleme ve iletişim ve danışma

5. Gün: Sertifikasyon sınavı

Not-1: İlk defa baş denetçi eğitimi alacak kişiler için 40 saat olmak üzere 5 gündür.

Not-2: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.

Önkoşullar

Risk yönetimi çerçevesi, süreci ve ilkeleri hakkında temel bir anlayış

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.

Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.

Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.