ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Adı

ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması Exemplar Global onaylı olacaktır.

Eğitime kimler katılabilir? 

• ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sisteminin etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak ve bu konuda bilgi sahibi olmak isteyen yöneticiler,

• ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sisteminin kendi kuruluşlarında etkin olarak uygulandığının denetimini yapmak isteyen iç denetçiler,

• ISO 31000:2018 Risk Yönetim Sistemi kurmak isteyen danışmanlar,

• Tedarikçi denetimi yapmak isteyen denetçi adayları,

• 3. Taraf denetim yapmak isteyen denetçi adayları.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Risk yönetimi kavramlarını, yaklaşımlarını, yöntemlerini ve tekniklerini anlamak

ISO 31000 ilkelerini ve çerçevesini bir kuruluş bağlamında nasıl yorumlayacağınızı öğrenin

ISO 31000 risk yönetimi sürecini bir kuruluşta nasıl uygulayacağınızı öğrenin

Bir risk kayıt ve raporlama süreci ile etkili bir risk iletişim planının nasıl oluşturulacağını öğrenin

En iyi uygulamalara dayalı olarak bir kuruluştaki riski etkin bir şekilde yönetme, izleme ve gözden geçirme becerisini geliştirin

Eğitim Planı

1. Gün: ISO 31000'e giriş ve risk yönetimi

2. Gün: Risk yönetimi çerçevesinin oluşturulması ve risk yönetimi sürecinin başlatılması

3. Gün: ISO 31000'e göre risk analizi, risk değerlendirmesi ve risk tedavisi

4. Gün: ISO 31000'e göre kayıt ve raporlama, izleme ve inceleme ve iletişim ve danışma

5. Gün: Sertifikasyon sınavı

Not-1: İlk defa baş denetçi eğitimi alacak kişiler için 40 saat olmak üzere 5 gündür.

Not-2: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.

Önkoşullar

Risk yönetimi çerçevesi, süreci ve ilkeleri hakkında temel bir anlayış


ISO 31000 Risk Yönetimi Nedir;

ISO 31000 risk yönetimi, kuruluşların süreçleri boyunca ortaya çıkan riskleri sistematik ve mantıksal bir yöntemle belirlenmesini, değerlendirilmesini , derecelendirilmesini için yapılacak planlamaları içeren ,kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere katma değer sağlayan yönetim sistemidir.

Bir kuruluşun bir çok faaliyeti risk içerir. Kuruluşlar, karşı karşıya kalabilecekleri riskleri belirler, analiz eder, risk derecelendirmesi yaparak riski değiştirip değiştirmeyeceklerini değerlendirerek yönetirler. Bu süreç boyunca kuruluşlar, faaliyetlerindeki değişimleri kontrol eder ayrıca paydaşlarıyla iletişim kurar, onlara danışır ve riskin ele alınması için ilave hususların olup olmadığından emin olur, mevcut riskleri değiştiren faktörleri kontrol ederek riski izler ve gözden geçirir. Standart, bu sistematik ve mantıksal süreci ayrıntısıyla açıklar. Bütün kuruluşlar riski bir dereceye kadar yönetirken, bu standart risk yönetimini etkin kılmak için sağlanması gereken pek çok sayıdaki prensibi tesis eder. Bu standart kuruluşların genel idaresi, stratejisi ve planlaması, yönetimi, rapor verme süreçleri, politikaları, değerleri ve kültürü doğrultusunda risk yönetimi ile ilgili süreci bütünleştirmek amaçlı bir çerçeve geliştirmesini, uygulamasını ve sürekli olarak iyileştirmesini tavsiye eder. Bu standartta açıklanan genel yaklaşım, herhangi karakterdeki riski sistematik, şeffaf ve güvenilir bir şekilde, kapsam ve içerik dahilinde yönetmek için prensipleri ve genel esasları sağlar.

Neden ISO 31000;

 1. Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür,
 2. Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır,
 3. Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir,
 4. Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur,
 5. Zaman tasarrufu sağlar,
 6. Kaynak israfını önler,
 7. Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar,
 8. İş sürekliliği sağlanır,
 9. Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır,
 10. Proaktif yönetimi teşvik eder,
 11. Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacının farkında olunması sağlar,
 12. Fırsatlar ve tehditlerin analizini sağlar,
 13. İlgili yasal ve mevzuat şartlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamaya yardımcı olur,
 14. Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olur,
 15. Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur,
 16. Riskin ele alınması için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etme ve kullanma kolaylığı sağlar,
 17. Operasyonel etkinliği sağlar ve verimliliği arttırır,
 18. Kaybın önlenmesi ve vaka yönetimini iyileştirir.

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.

Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.

Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.

İhtiyacınız doğrultusunda online ve Yüz yüze eğitimler verilebilmektedir.