Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı


Eğitimin Adı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mobilya İmalatçısı

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin Alanı

Ahşap Teknolojisi Alanı

Meslek Elemanı Tanımı

Mobilya ile ilgili işlemlerini yapabilen, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.

Giriş Koşulları

Okuma yazma bilmek

18 yaşını tamamlamış olmak

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mobilya imalatçısı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

2. Tekniğe ve ergonomik kurallara uygun mobilya imalatı yapması amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar

Meslek hastalıkları

Kaza ve yaralanma

Yangın

İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler

İş güvenliği mevzuatı

İş sağlığı ve güvenliği kuralları, tekniği ve ergonomik kurallara uygun mobilya imalatı yapılması

Talimatlar doğrultusunda projelendirilmiş ürünün üretim hazırlıklarını yapılması

İş sağlığı ve güvenliği kuralları doğrultusunda ahşap mobilya imalatı için hazırlık yapılması

İş sağlığı ve güvenliği kuralları, tekniği ve ergonomik kurallara uygun olarak ahşap mobilya imalatı yapılması

İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğe uygun mobilya ambalajı yapılması

İş sağlığı ve güvenliği kuralları ile tekniğe uygun üst yüzey işlemleri hariç mobilyaların onarımını yapılması