1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi


Eğitimin Adı

1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin Amacı

Belirtilen yetkinliklere sahip Yangın eğitmeni yetiştirmek eğitimin amacını oluşturmaktadır.
İşletmelerde çalışan tüm personelin zorunlu alması gereken “Temel Yangın Eğitimi” verebilecek
Yangın müdahale planı yapabilecek ve uygulayacak
Yangın önleme, söndürme ve kurtarma tekniklerini çalışanlara öğretip deneyim kazandırabilecek
Yangın söndürme araç ve gereçlerini tanıtıp kullanmasını öğretebilecek
Tahliye esaslarını ve planlamasını yapabilecek ve yaptırabilecek
Ekiplerin yıllık tatbikatlarını yaptırabilecek

Yangın Eğitici Eğitiminin Yasal Dayanağı

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esasları hakkında yönetmelik Madde 13’te “Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri eğiticilerin uzmanlık alanının ilgili konulara uygun olması kaydıyla verilir” ifadesine istinaden Yangın Eğitici Eğitimine katılım sağlanabilir.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 45 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Temel Yanma ve Yangın Bilgisi

Yanmanın tanımı
Yanma çeşitleri 
Yangının tanımı
Yangın üçgeni
Niteliklerine göre yangın türleri (A-B-C-D- / E-F türleri)
Yangının evreleri (Flamover, Flashover, beckdraft)
Isı transferleri (Radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon)
Yangın sebepleri (Dikkatsizlik, tedbirsizlik vs.)
Yangın Yerindeki Tehlikeler (Psikolojik, zehirlenme, radyasyon vs.)
Söndürme yöntemleri (Soğutma, boğma, dağıtma)

Söndürme maddeleri

Su
Köpük
Gazlı söndürücüler ( Co2)
Köpük
KKT

Yangın söndürmede kullanılan malzemeler

Portatif Yangın söndürme tüpleri
Hortumların açma toplama usulleri
Hortumların kontrol ve bakımları
Rekorlar ve bağlantıları
Lanslar
İkaz ve ihbar sistemleri
Dedektörler
Alarm butonları
Deprem sensörleri
Kameralar

Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik uygulamaları

Gaz yangınlarına müdahale
Sıvı yangınlarına müdahale
Tahliye
İtfaiye ile iş birliği
Kurtarma
Yangın sonrası tespitler ve raporlar

Önkoşullar

Ön koşul bulunmamaktadır.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.
Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz katılımcılar" tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.
Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.
Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.