Eğiticinin Eğitimi


Eğitimin Adı: Eğiticinin Eğitimi


Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Üniversite onaylı  e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.
Sertifikalar, e- sertifika olarak e-devlete yüklenecektir.Eğitimin Amacı

Katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.

Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programı ile katılımcılar öğrenme stilleri, farklı özelliklere sahip katılımcılar ile çalışmayı, eğitim sunumlarını nasıl hazırlamaları gerektiğini vb. öğrenmektedir.

Kimler Katılabilir

 • Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,
 • İşletmedeki pozisyonu gereği eğitim vermek durumunda olanlar,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programlarında eğitici olmak isteyenler,
 • İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler,
 • Çalıştığı kurumlarda, kurum içi eğitimi görevini yüklenecek kişiler,

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Eğitim İçeriği

•EĞİTİM VE ÖĞRETİM BİLGİSİ

•EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN SAĞLANMASI 

•İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM

•ÖZGÜVEN VE STRES

•ÖĞRETİME HAZIRLIK

•SUNU HAZIRLANMASI VE SUNUM YAPILMASI

•YETİŞKİN EĞİTİMİ (ANDROGOJİ) 

•EĞİTİM TEKNOLOJİSİ-TEKNOLOJİK ÖĞRETİM

•ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

•EĞİTİM YÖNETİMİ


Eğiticinin Eğitimi Ne İşe Yarar?

Eğiticinin Eğitimi’nin kişiye sunduğu avantajlar şunlardır:

 • Kişinin eğitmenlik becerilerini geliştirmesine yardımcı olur.
 • Daha etkili bir sınıf yönetimi yapmayı sağlar.
 • Öğrencilerin ilgisini çekecek bir sunum yapmaya katkı sunar.
 • Farklı öğrenme stillerine sahip katılımcılara hitap etmeyi öğretir.
 • Öğrencilerin daha verimli bir ders süreci yaşamasına aracı olur.
 • Kişinin etkili bir sunum yapmasını sağlar.


Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 45 saat olacaktır.