Eğiticinin Eğitimi


Eğitimin Adı

Eğiticinin Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir. Sertifikalar, e- sertifika olarak e-devlete yüklenecektir.

Eğitimin Amacı

Eğitimin amacı, katılımcıların, eğitimin temel kavramları, ilkeleri ile grup ve bire bir öğretim yöntemlerinin öğretilmesi suretiyle eğitimcilik becerilerinin kazandırılması, yetişkin eğitiminin temel ilkelerinin belirlenmesi ve eğitimcilik niteliklerinin geliştirilmesidir.

Kimler Katılabilir

Topluluk önünde sunum yapan, eğitim veren ve işini daha profesyonel yapmak isteyenler,

İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyenler,

İşletmedeki pozisyonu gereği eğitim vermek durumunda olanlar,

İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifika Programlarında eğitici olmak isteyenler,

İSG mevzuatına göre “Eğiticilerin Eğitimi” sertifikasına sahip olmak isteyenler,

Çalıştığı kurumlarda, kurum içi eğitimi görevini yüklenecek kişiler,

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Eğitim Nedir?

Eğitim ve Öğretimin Önemi

Eğitici Kime Denir?

Etkin Eğitici Özellikleri Nelerdir?

Öğrenme Stilleri

Eğitime Hazırlık Aşaması

Eğitimi Etkileyen Kriterler

Eğitim Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar

Eğitmenin İletişim Becerileri

Aktif Dinlemenin Önemi

Geri Bildirim

Eğitim Ölçme Araçları

Eğitim Etkinlik Değerlendirme

Eğitim Esnasında Yaşanabilecek Zorluklar

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 45 saat olacaktır.