ISO 26000:2020 Sosyal Sorumluluk Rehber Standardı Bilgilendirme Teknik Eğitimi

Eğitimin Adı: ISO 26000:2020 Sosyal Sorumluluk Rehber Standardı Bilgilendirme Teknik Eğitimi 


ISO 26000, gelişmekte olan veya gelişmiş ülkelerdeki hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren her tür kuruluşta kullanılabilmesi amacını taşır. Bu standart, toplumun beklediği şekilde, sosyal sorumluluklarınızı yerine getirerek faaliyet göstermenize yardımcı olur.
Sosyal sorumluluk terimleri ve uygulamaları üzerinde anlaşmaya varılmış olan ilk resmî belge özelliğini taşır.

ISO 26000, sadece özel sektör için oluşturulmamıştır. Kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere tüm kurumların yararlanabileceği bir kılavuzdur. İşletmelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin yararlanabileceği kılavuz niteliğindeki ISO 26000 standardı, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen sosyal sorumluluk kavramlarının tamamlayıcısı olmuştur.

Eğitim Sertifikası

Eğitim sonunda adaylara “Katılım Sertifikası” verilecektir.

Eğitime kimler katılabilir?

Tüm Kişi ve Kuruluşlar,

Kuruluşlar için sürdürülebilir işletme, sadece müşteriyi memnun edecek ürün ve hizmet sağlamak ve bunu çevreyi tehlikeye atmadan yapmak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk tutumu içinde çalışmaktır.
Dünya genelinde kuruluşlar kendi sosyal sorumluluk stratejilerini oluştururken gitgide artan bir şekilde ISO 26000 standartlarını benimsiyorlar ve kapsamlı bir rehber kaynak olarak bu standarda dayanıyorlar.

Eğitime Neden katılmalısınız?

ISO 26000, organizasyonlara sosyal açıdan sorumlu davranışları teşvik etmek konusunda rehberlik sağlar. ISO 26000'de küresel organizasyonlar kendi sosyal sorumluluk stratejilerini oluşturmak konusunda teşvik edilirler.

Günümüzde ürün güvenliği uygulamalarının yanı sıra firmaların insan hakları, çalışma koşulları, çevre ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum, iş güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum, kadın çalışanların iş hayatındaki yeri, çocuk ve genç işçiliği, müşterilere karşı sorumlulukların yanı sıra tedarikçilerin de uygulamalarının sosyal sorumluluk kapsamında kontrol edilmesi gibi kavramlar önem kazanmıştır. Özellikle ihracat yapılan ülkelerdeki müşteriler bu kapsamda firmaların faaliyetleri takip etmektedirler.

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Kılavuzu bilgilendirme eğitiminde Sosyal Sorumluluk Kavramlarına örneklerle genel bir bakış ile daha anlaşılır bir yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak, bir firmaya katacağı avantajların aktarılması amaçlanmaktadır.


Eğitimde Ne Öğreneceğim?

1- Genel İlkeler

2- Sosyal Sorumluluk Paydaş Yönetimi

3- Yasal Şartlarla İlliyeti (4857-5510-6331-2872 etc.)

4- Sosya Sorumluluk Esas Uygulamaları

4.1. Yönetim

4.2.İnsan Hak ve Kaynakları

4.3.İş Uygulamaları

4.4.Çevre Yönetimi

4.5. Eşitlik Yönetimi , Adil Çalışma

4.6. Tüketici Yönetimi

4.7.Toplum Yönetimi

5. Sosyal Sorumluluk Uygulamaları 

Eğitim Süresi : 1 Gün