ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Eğitimin Adı: ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Temel Eğitimi


 ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemleri konusunda bilgilenmek, sistem kurmak ve faaliyet göstermek isteyen, her sektörden her kademedeki kişilere yönelik temel eğitimdir. Eğitim sonunda katılımcılar, ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemleri konusundaki temel kavramları ve yaklaşımları, ISO 55001 standart şartlarını öğrenmiş olacaklar, sistemin kurulumu, işletilmesi ve geliştirilmesi konusunda deneyim sahibi olacaklardır.

Eğitim Sertifikası
Eğitimin sertifikalandırılması katılımcının talebine göre Exemplar Global onaylı olabilir

Eğitimin içeriği:

 • Varlık Kavramı
 • Standartta kullanılan terimlerin açılımı
 • Varlık yönetim sistemlerinin gelişimi
 • Varlık Yönetim Sistemi sistem standartları
 • Diğer Standartlarla ilişkiler
 • Dokümantasyonda dikkat edilmesi gerekli noktalar
 • ISO 55001 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması:
 • Kapsam
 • Atıf Yapılan Dokümanlar
 • Terimler ve Tarifler
 • Kuruluşun Bağlamı
 • Liderlik
 • Planlama
 • Destek
 • İşletim
 • Performansın Değerlendirilmesi
 • İyileştirme
 • Uygulama örnekleri
 • Sistemin kurulması ve uygulanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar
 • Sistemin kurulmasında ve uygulanmasında yaşanılan güçlükler ve çözüm yolları

Eğitimin Süresi:

ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Temel Eğitim programı 1 gün sürelidir.

Hedef Kitle

Şirket içerisinde ISO 55001 Varlık Yönetim Sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve uygulanmasında görev alan çalışanlar ile ISO 55001 standardı konusunda temel bilgi sahibi olması gereken yöneticiler bu eğitimden fayda sağlayabileceklerdir.

Bununla birlikte, farklı ISO standartları konusunda uzmanlık ve tecrübe sahibi olup, ISO 55001 konusunda da bilgi edinmek isteyen katılımcılar da bu eğitimden fayda sağlayabilirler.

Kazanımlar

ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi temel eğitim programını tamamlayan katılımcılar;

ISO 55001 standardının temel felsefesini ve amaçlarını öğrenecek,

ISO 55001 standardının sağlayacağı faydalar hakkında bilgi sahibi olacak,

ISO 55001 standardının yapısı, maddeleri ve şartlarını öğrenecek,

Günlük iş hayatındaki faaliyetlerinin ISO 55001 standardı ile bağlantısını anlayacak,

ISO 55001 standartını işinde etkin bir şekilde uygulayabilme becerisi kazanacaklardır.