SA8000 :2014 Uluslararası Sosyal Sorumluluk Standardı Bilgilendirme Teknik Eğitimi

Eğitimin Adı: SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi

Firmada SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak için  Katılımcılara kuruluşlarında SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmakKuruluşlarını uluslararası standartlara uygun olarak yönetmek isteyenler.1997 yılında CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency) önderliğinde, işçi sendikaları, insan hakları ve çocuk hakları örgütleri, akademisyenler ve işverenlerin de bulunduğu bir çalışma grubu tarafından, çalışanların temel haklarını garanti altına almayı amaçlayan işletmeler için SA 8000 (Social Accountability 8000) sistemi meydana getirilmiştir.

Sosyal sorumluluk konusunda 3. taraf denetimin gerçekleştirilebileceği tek belgelendirme standardıdır. ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS ile uyumlu bir standart olup Birleşmiş Milletler İnsan Hakları, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çocuk Hakları Evrensel Beyannamesi’ni temel alan bir standarttır.

Eğitim Sertifikası: Katılımcı belgesi verilecektir.

Eğitime kimler katılabilir? 

SA 8000, üretim ve hizmetlerin sunulmasında etik unsurlara önem veren bir standarttır ve tüm sanayi alanlarında, çalışma hayatına dair uygulamalarla ilgili sosyal sorumlulukları yerine getirdiklerini kanıtlamak isteyen, her büyüklükteki işletmeler  ve Kuruluşlarında SA 8000 Standardının etkin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, yürütülmesinde görevli olan çalışanlar, danışmanlar, denetçiler ve denetçi adayları

Kuruluşlarında SA 8000 Standardını uygulamak isteyenler,

SA 8000 hakkında temel düzeyde bilgi sahibi olmak isteyenler,

SA 8000 konusunda danışmanlık yapmak isteyenler,

SA 8000 konusunda denetçilik yapmak isteyenler,

SA 8000 konusunda eğitmen olmak isteyenler,

Kuruluşların kalite birimlerinde görev almak isteyenler,

Yönetim Sistemleri konusunda kariyer yapmak isteyenler,

Eğitimin amacı:
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Temel kavramlarını aktarmak.

SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Temel kavramlarını aktarmak.

Firmada SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı kurulma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak

Katılımcılara kuruluşlarında SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı sürekli gelişme gösterebilmesi için gerekli donanımı kazandırmak

Eğitimin İçeriği:

1- Genel İlkeler

2- Sosyal Sorumluluk Paydaş Yönetimi

3- Yasal Şartlarla İlliyeti (4857-5510-6331-2872 etc.)

4- Sosya Sorumluluk Esas Uygulamaları

4.1. Yönetim

4.2.İnsan Hak ve Kaynakları

4.3.İş Uygulamaları

4.4.Çevre Yönetimi

4.5. Eşitlik Yönetimi , Adil Çalışma

5. Sosyal Sorumluluk Uygulama Gereklilikleri

5.1.Çocuk İşçilik

5.2.Zorunlu Çalışma Yönetimi

5.3.Sendikal Faaliyetler , Toplu Sözleşme Hakkı

5.4.Disiplin Yönetimi

5.5.Çalışma Süreleri

5.6.Ücret Yönetimi

5.7.İnsan Ticaretleri

5.8.Ev Çalışanları

5.9.İstihdam Yönetimi

5.10. Risk Yönetimi

5.11.Yüklenici Yönetimi 

Eğitimin süresi: 1 Gün