ISO 19011 İç Denetçi Eğitimi.

Eğitimin Adı: ISO 19011 İç Tetkik Eğitimi

Eğitime kimler katılabilir?

İç denetçi (tetkikçi) olarak uzmanlaşmak ve bu alanda belgelenmek isteyen adaylar başvuru yapabilir. İşletmelerinde yönetim sisteminin uygunluğunu değerlendirmek isteyen kuruluş çalışanları, Yönetim sistemi danışmanları, İç tetkikçi eğitimcisi olmak isteyenler, bu eğitim sayesinde, ISO 19011 standardı konusunda uzmanlaşabilir. İlgili bölüm çalışanları/mezunları ve ilgili bölümlerde eğitimini sürdüren öğrenciler sertifikalı eğitim programına başvuruda bulunabilir.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Yönetim Sistemleri Standartları ve tarihçeleri ile ilgili bilgilerin verilmesi

İlgili Standard Maddelerinin Tetkik Görevlisi Gözüyle Yorumlanması

TS EN ISO 19011 Standardının Tanıtımı

Tetkik Çeşitleri

Tetkikin Faydaları

Tetkikin Yönetimi

Tetkikin Planlanması

Check-list, Soru Listelerinin Hazırlanması

Tetkikin Sonuçlandırılması ve Rapor Yazımı

Tetkik Görevlisi Sorumlulukları

Pratik ve Örnek Çalışmaları

Eğitim Süresi : 1 Gün


ISO 19011 İç Tetkik Eğitimi Nedir?

Uluslararası bir standart olan ISO 19011 standardı ile ilgili olan bu eğitim, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları kapsamaktadır

Kalite Yönetim Sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sürdürülüp sürdürülmediğini belirlemek için planlı aralıklarla gerçekleştirilen Kuruluş İçi Tetkikler ve Tedarikçi Tetkikleri İçin Tetkik Görevlilerinin eğitilmesidir.

Uluslararası bir standart olan ISO19011 standardı, kalite ve çevre yönetim sistemlerinin tetkiki konusundaki kuralları tanımlamakta olup, bu kurallar diğer yönetim sistemleri ve denetim tipleri için de geçerlidir.

Bu eğitim, tüm yönetim sistemleri için, denetim kuralları ve uygulamaları hakkında katılımcıları bilgilendirmeyi ve denetim deneyimi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Neden ISO 19011;

Eğitim sonunda elde edeceğiniz kişisel ve mesleki gelişim sertifikanız/sertifikalarınız ile iş hayatında kendinizi bir adım öne taşıyabilirsiniz. Bu tür eğitimler destekleyici faaliyetler sınıfında bulunmaktadır. Gelişiminize katkıda bulunarak almaya hak kazandığınız sertifikanız/sertifikalarınızı CV'nize ekleyerek kullanabilirsiniz.