Entegre Yönetim Sistemi(ISO 9001, 14001, 45001) Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Adı: Entegre Yönetim Sistemi (ISO 9001, 14001, 45001) Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin amacı:

Entegre Yönetim Sistemleri’nin temelini Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemleri oluşturur. Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015), Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001:2015) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001:2018) standartları aynı zamanda bütün dünyada ortak bir dil olarak kullanılan Entegre Yönetim Sistemleri standartlarıdır. Kuruluşların uzun dönemdeki performansı, Entegre Yönetim Sistemleri temelinin doğru atılıp atılmadığına doğrudan bağlıdır.  

Kimler katılabilir?

 • Bu eğitim, kuruluşlarında Entegre Yönetim Sistemleri standartlarına göre sistem kuracak, uygulayacak ve/veya geliştirecek olan katılımcılar
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri deneyimi olan ve baş denetçi olmak isteyen profesyoneller
 • Üçüncü taraf çevre yönetim sistemi denetimleri yapacak olan herkes
 • Tedarikçilerin veya satıcıların denetimlerini gerçekleştirecek çevre yöneticiler

Eğitimin İçeriği:

 • ISO 19011 ve ISO 17021 standartlarına göre ISO 9001- ISO 14001 - ISO 45001 denetimlerinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve takibinin yapılası sırasında denetçilerin rolünü
 • Kalite yönetim performansının iyileştirilmesinin yararları
 • Çevre yönetim performansının iyileştirilmesinin yararları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği standardının uygulamanın yararları
 • PUKO Dongüsü Yaklaşımı
 • Kuruluş bağlamı, liderlik, kalite politikası, kalite yönetim sisteminin planlanması, operasyonel planlama ve kontrol, performans kontrolü, değişim yönetimi, tasarım ve geliştirme, yönetim gözden geçirme gibi standart maddeleri ve gereksinimlerinin detayları ve yapılması gerekenler
 • Standartta yer alan terimler ve tanımlar
 • Kurumlarda gerçekleştirilecek üçüncü taraf akredite kalite yönetim sistemi denetimlerinin ve belgelendirmenin faydaları
 • Yönetim sistemleri denetimlerinden birinci taraf, ikinci taraf ve üçüncü taraf denetimlerin amaçları ve aralarındaki farklılıklar

Eğitim Şekli:

Online

Eğitim süresi:

3+1 Gün

Ön Koşullar:

ISO 14001 hakkında temel bir anlayış ve kapsamlı denetim ilkeleri bilgisi.