Elektrik Tesislerinde İSG Eğitimi

Yasal Dayanak; 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.


İçerik; 

 • Elektrik enerjisi tanımı ve elektrikle ilgili risk etmenleri
 • Elektrikle çalışmalarda alınması gereken önlemler, statik elektrik, topraklama, 
 • Yıldırımdan korunma, 
 • Sağlık ve güvenlik açısından gerekli olan kontrolleri ve korunma yöntemleri, 
 • Dış etkilere maruz kalan enerji dağıtım ünitelerinin, kontrol ve bakımları, 
 • Elektrik iç tesislerinde güvenlik ve tehlikeli ortamlar, 
 • Elektrik tesisatının kontrolü, 
 • Çalışmadan önce mevcut olan diğer tesisatların ve tehlike oluşturabilecek malzemenin belirlenmesi önlem alınması
 • Elektrik hatlarının bulunduğu kısımlarda bariyerlerle sınırlandırma yapılması ve ikaz levhaları yerleştirilmesi, kaçak akım rölesinin kullanılması,
 • Araçların veya iş makinelerinin zorunlu olarak geçmesi gerektiği yerlerde bulunan hava hatları için gerekli, tedbirlerin alınması, 
 • Çalışanların, doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik akımı riskine karşı korunması.

Katılımcı Profili; 
6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa tabi olan çalışanlar ile özellikle elektrik işlerinde çalışanlar. 

Eğitim Yöntemi;
Teorik (yüz yüze-online-offline) 

Eğitim Süresi;
4 saat

Sertifikasyon;
Etki Akademi veya Vakıf Üniversitesi onaylı eğitim katılım belgesi verilecektir.