Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İçerik; 
 • İş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yasal mevzuat
 • İşverenin ve işçinin yasal sorumlulukları
 • Yükseklik kavramı
 • Kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ve özellikleri
 • Yüksekte çalışırken kullanılan teknik malzemeler ve özellikleri
 • Emniyet noktalarının özellikleri ve kurulması
 • Düşmenin nedenleri, sonuçları
 • Askı travması
 • İskelelerde yüksekte çalışma
 • Risk değerlendirmesi ve çalışma planı oluşturma
 • Merdivenler
 • Korkuluklar
 • Mobil platformlarda yüksekte çalışma
 • İple erişim sistemi
 • İş güvenliğinde kullanılan güvenlik işaretleri
 • Düğümler (İSG (İş sağlığı ve güvenliği) ve iple erişimde kullanılan düğümler)
 • Uygulama eğitimleri (yüksekte çalışma, askıda kalan personelin kurtarılması) 
Katılımcı Profili; 
Saha çalışanları, formenler, saha şefleri, süpervizörler, saha mühendisleri, İSG (İş sağlığı ve güvenliği) personelleri ve yüksekte çalışma ile ilgili çalışanlar

Eğitim Yöntemi; 
Teorik (yüz yüze-online-offline) ve Uygulama 

Eğitim Süresi;
8-16 Saat

Sertifikasyon;
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.