Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat


Eğitimin Adı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin Alanı

Tesisat Teknolojisi Alanı

Meslek Elemanı Tanımı

Sıhhi tesisat işlemlerini yapabilen, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.

Giriş Koşulları

Okuma yazma bilmek

18 yaşını tamamlamış olmak

Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Sıhhi Tesisat kurs programını bitiren bireyin,

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun çalışması,

İş sağlığı ve güvenliği kurallarına, iş talimat ve yönetmeliklerine uygun olarak sıhhi tesisat montaja hazırlık ve montaj işlerini yapması amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar

Meslek hastalıkları

Kaza ve yaralanma

Yangın

İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler

İş güvenliği mevzuatı

Sac işçiliği ve çelik, bakır, plastik, alüminyum, beton boruları montaja hazırlanması ve monte edilmesi

Binaya temiz suyu alarak hidrofor ve mobil sistem sıhhi tesisatı yapılması ve bina atık su bağlantısı

Vitrifiye ve armatür montajları, aksesuar montajlarını yapılması

Sıhhi tesisat projesi ve armatür montaj resimlerini çizilmesi

İçme suyu ve kanalizasyon hatlarının montaj, tamir ve bakım işlerini yapılması