İletişime Geçin

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği önlemdir.


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle, yasal mevzuatlara uygunluğunuz önceden denetleyerek işletme ve işyerleriniz yasal denetim süreçlerine karşı hazırlanılmaktadır.

İşyerlerinizde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre konularında yapılacak resmi denetimlere sizler adına refakat etmekte, yapılan bu denetimlerde bir bilen olarak sizleri temsil etmekteyiz. Yapılacak ön inceleme denetimleri ile mevcut uygulamalarınız karşısında ortaya çıkabilecek uygunsuzluklar tespit edilmekte ve giderilmesi adına sizlere tespit/önerilerde bulunmaktayız. 

Mevcut iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre iş yerinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak tüm organizasyonun planlanması ve uygulanması.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.

Kullanılan makine-ekipmanların durumu, bakımı ve seçimi, çalışanlar dahil olmak üzere tüm eğitim, bilinç ve farkındalığın oluşturulması ve sürdürülmesi.

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.

İstenildiği durumlarda, firma sistemini OHSAS 18001 «İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine» göre düzenlenmesi, dokümante edilmesi.


Çalışmalarımıza İlişkin Ana Başlıklar;

1- İşyerinin İncelenmesi ve Ön Durum Tespiti 

2-Risk Analizinin Hazırlanması,

3-İSG Kurulunun Oluşturulması ve İştiraki

4-İşyerinin Periyodik olarak Denetlemesi ve Raporlanması,

5-İşletme İçin Gerekli Olan Dokümantasyon Yapısının Hazırlanması

6-Acil Durum Çalışmalarının Yürütülmesi

7-Yönetici ve Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri

8-Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması,

9-ÇSGB Denetimlerine firmanın hazırlanması ve iştirak edilmesi,

10-Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,

11-Oluşabilecek kaza sonrası kaza-araştırma raporlarının oluşturulması, düzeltici faaliyetlerin belirlenmesinde teknik destek verilmesi,

12-OSGB Merkezimizden telefon, mail, faks vb. ile yürütülecek olan sürekli danışmanlık hizmetleri