Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitimi


Eğitimin Adı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde İşaretçi ve Sapancı Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin Alanı

Motorlu Araçlar Teknolojisi

Meslek Elemanı Tanımı

Sapan aracını kullanabilmek ve işaretçi uygulamasını yapabilen, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.

Giriş Koşulları

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak (yükseklik korkusu, vertigo, sarılık, şeker hastalığı gibi hastalıkların bulunmaması).

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları

Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;

Sapan Kullanabilecek

İşaret Uygulamasını yapabilecek

İşaretçi Eğitimin içeriğini bilecek ve uygulayabilecek

İşaretçi ve Sapancı koordinasyonu sağlayabilecek.

Yük, halat ve kaldırma araçlarının kaldırma, bağlama ölçümlerini yapabilecek.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar

Meslek hastalıkları

Kaza ve yaralanma

Yangın

İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler

İş güvenliği mevzuatı

İşaretçi

Sapancı

Fiziksel güç gereksinimi

Çalışma ortamının özellikleri

İşin gerekleri