A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Amacı
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık belgesi için gerekli şartları sağlayan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği bilgisini geliştirmek ve sınavlara hazırlamak için hazırlanmış bir programdır.
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Genel Yapısı
İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programını,
        90 saat uzaktan eğitim
        90 saat örgün eğitim
        40 saat pratik eğitimden (staj)  az olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Aralık 2023 Sınavı Eğitim Takvimine Ulaşmak İçin tıklayınız

Kayıt İşlemi Gerekli Evraklar

Başvuru formu
Eğitim sözleşmesi
Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi
Ad veya soyadı değişikliği olanların durumunu gösterir belge
Nüfus cüzdanı fotokopisi(B) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az 4 yıllık (1460 gün) fiili hizmet süresini gösteren İSG Kâtip’te yer alan “Kişi Kartı” evrakı

Uygulama Kuralları
Pandemi sürecinde örgün eğitim İSGGM tarafından uzaktan eğitime dönüştürülmüştür.
Eğitim esnasında katılımcıların kameralarının açık tutma zorunluluğu bulunmaktadır.
Eğitim süresi 6 saat/günde ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.
Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.

Ders Programı
Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi
İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü
Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği
Temel Hukuk
İş Hukuku
Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi
Çalışma Ortamı Gözetimi
İş Hijyeni
İşyeri Bina ve Eklentileri
Fiziksel Risk Etmenleri
Kimyasal Risk Etmenleri
Biyolojik Risk Etmenleri
Psikososyal Risk Etmenleri
Ergonomi
Korunma Politikaları
Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği
Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği
El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Bakım - Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yangın
Acil Durum Planları
Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri
Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Kişisel Koruyucu Donanımlar
İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Kazaları
Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları
İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler
Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar
Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması
Çalışma Hayatında Etik
Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim
Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Değerlendirme ve Son Test