ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Adı: ISO /IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması katılımcının talebine göre IRCA veya Exemplar Global onaylı olabilir

Eğitime kimler katılabilir? 

İşletmenin büyüklüğünden bağımsız olarak, Bilgiye sahip olan tüm kurum veya kuruluşlar için , bilginin gizliliği, erişebilirliği, ve bütünlüğünü sağlamak üzere bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak, kurumda bulunan bilginin muhafaza edilmesine yönelik uygulamaların varlığını ispatlamak, Bilgi güvenliği açıklıklarını tespit edip ortadan kaldırmak, iş sürekliliğini sağlayıcı faaliyetleri gerçekleştirmek, bunların denetlenerek sürekli iyileştirilmesini sağlamak çok büyük önem kazanmıştır.   Tüm kurum ve Kuruluşlar Bilgi güvenliği Yönetim sistemi kurmak isteyen herkes bu eğitime katılabilirler.


Eğitim kazanımları

  • ISO 27001 ile yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterleri sağlamış olursunuz.
  • ISO 27001 gizli ve önemli bilgilerinizi korumanızı doğru bir şekilde yönetmenizi sağlar.
  • ISO 27001 riskleri minimize etmenizi ve sistem zayıflıklarını tespit edip önlemler almanızı sağlar.
  • ISO 27001 ile bilgi varlıklarının korunduğu yolunda hissedar ve müşteri güveni elde edersiniz.
  • ISO 27001 ile aranılan kriterde tercih edilen tedarikçi konumuna gelirsiniz.
  • ISO/IEC 27001 Baş Denetçi eğitimi, geniş çapta kabul görmüş denetim ilkeleri, prosedürleri ve tekniklerini uygulayarak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) denetimi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı geliştirmenizi sağlar.
  • Bu eğitim kursu sırasında, ISO 19011 ve ISO/IEC 17021-1 belgelendirme sürecine uygun olarak iç ve dış denetimleri planlamak ve yürütmek için bilgi ve beceri kazanacaksınız.
  • Pratik alıştırmalara dayanarak, denetim tekniklerinde ustalaşabilecek ve bir denetim programını, denetim ekibini, müşterilerle iletişimi ve uyuşmazlık çözümünü yönetme konusunda yetkin hale geleceksiniz.
  • ISO 27001 ile ulusal ve uluslararası seviyede tanınırlık, pazarda söz sahibi olursunuz.

Bu denetimi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı edindikten sonra sınava girebilir ve “Exemplar Global onaylı Etki Akademi Sertifikalı ISO/IEC 27001 Baş Denetçi” ünvanına başvurabilirsiniz. Baş Denetçi Sertifikasına sahip olarak, en iyi uygulamalara dayalı olarak kuruluşları denetlemek için gerekli yetenek ve yetkinliklere sahip olduğunuzu göstereceksiniz.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

ISO/IEC 27001'e dayalı bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin operasyonlarını anlama

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002 ve diğer standartlar ve düzenleyici çerçeveler arasındaki ilişkiyi anlama

19011'e göre bir yönetim sistemi denetimini planlamak, yönetmek ve takip etmek

Bir denetim ve denetim ekibine nasıl liderlik edileceği

Bir BGYS denetimi bağlamında ISO/IEC 27001 gerekliliklerini nasıl yorumlayacağınızı

Eğitim Planı

1. Gün: Bilgi güvenliği yönetim sistemine (BGYS) ve ISO/IEC 27001'e giriş

2. Gün: Denetim ilkeleri, denetimin hazırlanması ve başlatılması

3. Gün: Yerinde denetim faaliyetleri

4. Gün: Denetimin kapatılması

5. Gün: Sertifikasyon Sınavı

Not-1: İlk defa baş denetçi eğitimi alacak kişiler için 40 saat olmak üzere 5 gündür.

Not-2: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.

Önkoşullar

ISO/IEC 27001 hakkında temel bir anlayış ve kapsamlı denetim ilkeleri bilgisi.


ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir;
ISO 27001 Bilgi varlıklarını etkin bir şekilde koruyan , izinsiz ve yasa dışı yollardan erişilme olasılığını en aza indiren ,ilgili taraflara güven veren, yeterli ve orantılı güvenlik kontrollerini sağlamak için tasarlanmış yönetim sistemidir.
Neden ISO 27001; ISO 27001 ile yasal tarafların zorunlu kıldığı kriterleri sağlamış olursunuz. ISO 27001 gizli ve önemli bilgilerinizi korumanızı doğru bir şekilde yönetmenizi sağlar. ISO 27001 riskleri minimize etmenizi ve sistem zayıflıklarını tespit edip önlemler almanızı sağlar. ISO 27001 ile bilgi varlıklarının korunduğu yolunda hissedar ve müşteri güveni elde edersiniz. ISO 27001 ile aranılan kriterde tercih edilen tedarikçi konumuna gelirsiniz. ISO 27001 ile ulusal ve uluslararası seviyede tanınırlık, pazarda söz sahibi olursunuz. Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz? Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir. Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.
Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?
Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.
Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.
Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.
Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.
İhtiyacınız doğrultusunda online ve Yüz yüze eğitimler verilebilmektedir.