Kapalı ve Kısıtlı Alanlarda Çalışma Eğitimi

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İçerik; 
 • Kapalı alan tanımlamaları,
 • Kapalı alanlardaki tehlikeler, 
 • Patlama ve zehirlenme, boğulma konularında bilgilendirme, kapalı alanlarda çalışmaya hazırlık, 
 • Risk analizi, kapalı alanlarda yapılan çalışmalar, atmosfere açılma havalandırma, gaz ölçümleri, 
 • Gaz Ölçüm kuralları, 
 • Oksijenin az bulunduğu ortamlar, 
 • Tehlikeli olabilecek gazlar, 
 • Ramak kala, 
 • Kişisel koruyucu donanımlar, kapalı alanlarda kullanılan teknik ekipmanlar, 
 • Kapalı alanlarda kurtarma, 
 • Kurtarma personelinin özellikleri, 
 • Kazazedeye yaklaşma kuralları, 
 • Kazazede taşıma kuralları ve teknikleri
Katılımcı Profili;
6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa tabi olan çalışanlar

Eğitim Yöntemi;
Teorik (yüz yüze-online-offline) 

Eğitim Süresi;
8 saat

Sertifikasyon;
Etki Akademi veya Vakıf Üniversitesi onaylı eğitim katılım belgesi verilecektir.