İşaretçi Sapancı Eğitimi

/

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.
Ayrıca, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 11’inci maddesine göre, işverenler iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almalarını sağlamak zorundadır.

İçerik; 
  • Kaldırma iletme makinalarının tanımları ve sınıfları
  • Güvenli yük kaldırma ve taşıma yöntemleri, kullanılan ekipmanların özellikleri, uygulanacak kurallar
  • Kaldırma iletme makinalarında iş kazası nedenleri ve alınacak önlemler
  • Sapanların teknik özellikleri, kullanım esasları
  • Sapancıların görevleri ve uygulamaları gereken iş güvenliği kuralları
  • El işaretleri için asgari gerekler ve özel kullanım kuralları
  • Kodlanmış işaretler (genel İşaretler, dikey hareketler, yatay hareketler, tehlike işaretleri)
  • Çalışma sahasında alınacak önlemler
  • Kaldırma ve iletme makinalarının bakım ve onarım işlerinde alınacak güvenlik önlemleri, periyodik test ve kontrol yöntemleri
  • Uygulama
Katılımcı Profili; 
Eğitimde adı geçen ilgili ekipmanları kullananlar

Eğitim Yöntemi; 
Teorik ve uygulama

Eğitim Süresi; 
4 Saat

Sertifikasyon; 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.