İletişime Geçin

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetim Hizmetleri

“önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği”

İş Güvenliği Denetimleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yaptığımız denetimlerle, yasal mevzuatlara uygunluğunuz önceden denetleyerek işletme ve işyerleriniz yasal denetim süreçlerine karşı hazırlanılmaktadır.

Mevzuatlardan (Kanun, Yönetmelikler, Tebliğ vb.) hazırlanmış soru listeleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun tam olarak uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek, tespit edilen aksaklıkları bildirmek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak üzere işyerinde uygulanan üretim süreçleri, üretim teknolojileri çalışma ortamında sağlık için risk teşkil eden unsurların bulunup bulunmadığı, firmanın faaliyet alanı doğrultusunda işletmenizde, makine, ekipman, işyeri ortamı, dokümantasyon ve mevzuatın zorunlu kıldığı diğer gereklilikler sorgulanarak  Üçüncü bir göz ile devam eden çalışmalarınız sağlıklı bir şekilde değerlendirilerek;  iç kontrol ve iç denetim tecrübesini firmanıza aktararak verimlilik tasarruf ve katma değer yaratmayı hedefleyen “önce insan, önce sağlık, önce iş güvenliği” bir denetim danışmanlık anlayışı ile kazaların tekrarlanmasını önleyecek tedbirlerin geliştirilmesi ve sisteme kazandırılmasını hedefleyen reaktif yaklaşımlar yerine kazaları hedeflemeyen, operasyonlardaki tehlikeleri inceleyerek “Nelerin yanlış gidebileceğini?” araştıran, önceden öngören, sonraki aşamada “daha başka neler olabilir” sorusuna yanıt arayan risk yönetimi yani proaktif yaklaşımlar ile operasyonlarınızda olası uygunsuzluklar ve çözümleri ile ilgili bir planlama, düzeltici önleyici çalışmalar hakkında raporlama sunulur.


Çalışmalarımıza İlişkin Ana Başlıklar ;

1-6331 Sayılı İSG Kanunu kapsamındaki dokümantasyonun değerlendirerek raporlanması

2-Çalışma sahalarının gözlemlenerek risk değerlendirmesinin ve yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi

3-İş Sağlığı çalışmalarının işyeri hekimi tarafından değerlendirilerek raporlanması

4-İşletme Risk Tespitlerini içerir Denetim ve Raporlama

5-İSG/Acil Durumlar Mevcut Durum Analiz Raporu sunulması

6-İş kazalarının araştırılması ve önlenmesi için aksiyon planlarının oluşturulmasına ilişkin Denetim ve Raporlama.

7-Kaza sonrası inceleme, Kaza Kök Neden Analizi ve Kusur Tespitine ilişkin Denetim ve Raporlama