Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma


Eğitimin Adı
Sanayi Tipi Buhar Kazanı Yakma
Eğitim Sertifikası
Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir. Sertifikalar, e-sertifika olarak edevlete yüklenecektir.
Eğitimin Alanı
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Meslek Elemanı Tanımı
Sanayi tipi buhar kazanlarını yakma, çalıştırma bilgi ve becerisine sahip kişidir.
Giriş Koşulları
1. Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.
Öğrenci/Kursiyer Kazanımları
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci/kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
Eğitim Süresi
Eğitim sınav dahil olmak üzere 56 saat olacaktır.
Eğitimde Ne Öğreneceğim?
İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar
Meslek hastalıkları
Kaza ve yaralanma
Yangın
İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler
İş güvenliği mevzuatı
Genel tanım ve kavramlar
Buhar kazanları
Buhar kazanlarının çalıştırılması
Buhar kazanlarının bakımı
Yangın ve emniyet tedbirleri
işletme ve bakım talimatları
Kazancının görev ve sorumlulukları
Verimli ve emniyetli çalışma