Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşler


Eğitimin Adı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler ile İlgili İşler

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin Alanı

Çevre Koruma Alanı

Meslek Elemanı Tanımı

Her türlü çöp ve atık maddeler ile ilgili işler uygulamasını yapabilen, sağlık ve güvenlik şartlarına bağlı olarak işyeri çalışma güvenliğine uygun çalışabilen bireydir.

Giriş Koşulları

Okuma yazma bilmek

18 yaşını tamamlamış olmak

Sağlık durumu, kurs programının öğrenimine elverişli olmak.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde her türlü çöp ve atık maddeler ile ilgili işler kurs programını tamamlayan bireyin;

Çalışırken iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulaması,

Atık yönetmeliklerine uygun olarak her türlü çöp ve atık maddeler ile ilgili işleri yürütmesi,

amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar

Meslek hastalıkları

Kaza ve yaralanma

Yangın

İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler

İş güvenliği mevzuatı

Atık çeşitleri

Atık yönetmeliklerine uygun olarak çöp ve atıklarla ilgili süreçler

Çöp ve atık toplama araçlarının özellikleri

Hijyen kurallarına uygun iş giysi ve gereçlerinin bakım ve temizliği

Tekniğine uygun olarak ilaçlama ve dezenfeksiyon