ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Adı

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS) Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması katılımcının talebine göre Exemplar Global onaylı olabilir

Eğitime kimler katılabilir? 

Baş denetçi sertifikalı bir denetçi olarak, kişisel yeterliliklerinizin resmi ve bağımsız bir şekilde tanınmasını sağlayacak ve bir sertifikasyon kuruluşu için İSYS denetimleri yapmaya hak kazanacaksınız.

Bir İSYS denetim sürecinde uzmanlaşmak isteyen yöneticiler veya danışmanlar

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygunluğu sağlamaktan sorumlu kişiler

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi denetimine hazırlanmak isteyen teknik uzmanlar

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

ISO 22301'e dayalı bir iş sürekliliği yönetim sistemini (BCMS) ve süreçlerini anlaşılması

ISO 22301 ile diğer standartlar ve düzenleyici çerçeveler arasındaki ilişki

ISO 19011 uyarınca bir BCMS denetimini planlama, yönetme ve takip etmede denetçinin rolü

Bir İSYS denetimi bağlamında ISO 22301 gereklilikleri

Bir denetim planlanması, bir denetçi ekibine liderlik edilmesi, raporlar hazırlanması ve bir denetimi takip edilmesi

Denetim sırasında gerekli profesyonel özenle hareket edilmesi

Eğitim Planı

1. Gün: İş sürekliliği yönetim sistemine (İSYS) ve ISO 22301'e giriş

2. Gün: Denetim ilkeleri, denetimin hazırlanması ve başlatılması

3. Gün: Yerinde denetim faaliyetleri

4. Gün: Denetimin kapanışı

5. Gün: Sertifikasyon sınavı

Not-1: İlk defa baş denetçi eğitimi alacak kişiler için 40 saat olmak üzere 5 gündür.

Not-2: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.

Önkoşullar

ISO 22301 hakkında temel bir anlayış ve kapsamlı denetim ilkeleri bilgisi.


ISO 22301 Toplumsal Güvenlik ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Nedir;

ISO 22301 kuruluşların iş sürekliliğini sağlamaları için gerekli yöntemleri belirlemelerini planları oluşturmalarını, uygulamaları, işletmeleri, izlemeleri, incelemeleri, sürdürmeleri, korumaları içeren , riskleri azaltmak için hazırlanmaları, yıkıcı olaylardan kurtarmak için strateji belirlemeleri sağlayan yönetim sistemidir.

Neden ISO 22301;

ISO 22301 ile faaliyetlerdeki kesintileri azaltır kurtarma zamanını iyileştirirsiniz.

ISO 22301 ile olay etkilerini azaltırsınız.

ISO 22301 ile kriz zamanlarında kritik fonksiyonların kesintisiz çalışmasını sağlarsınız.

ISO 22301 ile kuruluşta iş kaybından dolayı meydana gelebilecek maddi zararların önüne geçersiniz.

ISO 22301 ile kuruluşunuzun marka değerini korumanızı sağlar.

ISO 22301 ile faaliyetlerdeki tehditler belirlenir ve bunları doğru şekilde ortadan kaldırmak için plan yapmanızı sağlar.

ISO 22301 ile kazanın;

ISO 22301 ile size kesintisiz ve kayıpsız faaliyet sunar, böylelikle hem prestijini devamlı kılarsınız hem de büyümede süreklilik elde edersiniz.

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.

Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.

Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.

İhtiyacınız doğrultusunda online ve Yüz yüze eğitimler verilebilmektedir.