Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı


Eğitimin Adı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çelik Yapılandırmacı

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin Alanı

Metal Teknolojisi

Meslek Elemanı Tanımı

Çelik yapılandırma faaliyetlerinde görev alacak bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Giriş Koşulları

Okuma yazma bilmek veya ilkokul mezunu olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak

Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere sahip olmak.

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Lojistik Elemanı kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak basit imalat tasarımı ve hazırlığı yapma, alt grupları oluşturma ve alt grupların birbiri ile birleştirmesini yapma, imalatı yapılmış parçaların sevkiyatını ve yerinde/yerine montajını yapması amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

İşyeri güvenliği ve tehdit edici unsurlar

Meslek hastalıkları

Kaza ve yaralanma

Yangın

İş kazalarında yapılacak hukuki işlemler

İş güvenliği mevzuatı

Genel tanım ve kavramlar

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak resim çizme, maliyet hesaplama ve üretim planlaması ile basit imalat/konstrüksiyon tasarımı ve hazırlığı yapılması

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alt grupların birleştirilmesini uygun birleştirme zemininde üretim planına göre yapılması

İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak alt grup ve grup parçalarının sevkiyatını ve yerinde/yerine montajını yapılması