Sıcak İşlerde Çalışma Eğitimi

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İçerik; 
  • Kaynak İşlerinde oluşan gaz, duman ve tozların tehlikesi Oluşan ışınların ve gürültünün tehlikesi, 
  • Kaynak işlerinde yangın ve patlama tehlikesi, 
  • Yangın ev patlama tehlikesi, 
  • Kaynak işlerinde elektrik tehlikesi, 
  • Kaynak ve kesim İşlerinin yapıldığı bina veya yapım yerlerinde alınacak önlemler, 
  • Yapılan kaynak türüne göre Kaynak veya kesim işlemi sırasında alınacak önlemler kaynak tüplerinde alınacak önlemler, 
  • Kapalı hacimlerde ve kapalı Kaplarda yapılan çalışmalarda alınacak önlemler yangına karşı alınacak önlemler, 
  • Kaynak işlemlerinde oluşan gürültüye karşı alınacak önlemler, 
  • Kaynak işlerinde kullanılacak kişisel koruyucular 
Katılımcı Profili;
Kaynak işlerinde çalışan veya çalışacak olanlar

Eğitim Yöntemi;
Teorik (yüz yüze-online-offline) 

Eğitim Süresi;
4 saat

Sertifikasyon;
Etki Akademi veya Vakıf Üniversitesi onaylı eğitim katılım belgesi verilecektir.