2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Eğitimin Adı:2.'ci Seviye Yangın Eğitici Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin amacı:

Birçok afette en tehlikeli müdahale şekli; yetersiz bilgi ve yanlış müdahale tarzıdır. Konu hakkında yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan kişilerin yaptığı müdahaleler olayın büyümesine, can kaybının artmasına ve zararın daha fazla olmasına sebebiyet vermektedir. Bu afetlerden yangın, her zaman her yerde karşınıza çıkabilir yeri ve zamanı yoktur. Yanlış müdahalenin kötü sonuçları beraberinde getirdiği belli başlı afet şeklidir. Özellikle iş hayatında sonuçları çok daha ağır olmaktadır.

1.Seviyeden farklı olarak elektrikle ilgili bilgi ve elektriksel yangınlar hakkında eğitim, verilir. Yine 1. seviyeden farklı olarak yanabilen metaller ile ilgili bilgi verilir. Yanabilen metallerin bulunduğu ortamda çıkan yangınlara nasıl müdahale edileceğine dair bilgi verilir. 1.Seviyeden farklı olarak parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda yangın riski bilgisi verilir.

Sertifikalı yangın eğitimleri ve temel yangın eğitimi alan kişiler, yangına en doğru müdahaleleri yaparak can ve mal kayıplarının oluşmasını ya da felaketin en az zararla atlatılmasını sağlayabilirler. Bu eğitimin sonunda kişiler günlük temel yangın eğitimi verebilecek bilgiye sahip olurlar. 

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimin Yasal Dayanağı

6331 sayılı kanun ve 2009 tarihli yönetmelik gereğince (binaların yangından korunması) yine 2013 tarihli işyerinde yaşanabilecek acil durumlarla ilgili yönetmelik ve 2013 tarihli Sağlık ve Güvenlik işaretleri yönetmeliği neticesinde işletmede çalışan tüm personelin alması gereken 1 günlük genel yangın eğitimlerini verebilecek yetkinliğe sahip eğitimci yetiştirmektir.

Eğitim Süresi: 45 Saat

2. Seviye Yangın Eğitici Eğitimine Kimler Katılır?

Bu eğitime katılmak için geçerli bir kurumdan alınmış 1. Seviye Yangın Eğitici Eğitimi belgeniz olması gerekir.

 Eğer sizde; iş güvenliği uzmanları, İş güvenliği teknikerleri, İşletmelerde görev yapan Acil durum ekip liderleri, İşletmelerin veya kamu kurumlarının yangınla ilgili birimlerinde en az 3 yıldır görev yapan birim sorumluları, En az ön lisans mezunu olup amir, ekip başı, posta başı, vardiya amiri, grup amiri, şef, ustabaşı, formen gibi unvanlar sahip olan işletme çalışanları, En az lise mezunu olan ve Yangın güvenliği ( portatif yangın söndürme tüpleri bakım, onarım, satışı yapanlar) konusunda görev yapan profesyoneller pozisyonlarından birinde çalışıyor yada çalışmayı hedefliyorsanız eğitimimize katılabilirsiniz.

Eğitimin Kazanımları

Kurum içerisinde, basit tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek yangınların önlenmesi, başlangıç halinde meydana gelen yangınlarda can ve mal kaybını en aza indirilmesi, işletme veya kurumların prestijinin korunması, personelin özgüveninin artırılması için ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini öğrenmiştir.

Ayrıca;

•Yanma ve yangının tarifini yapabilir. Yangın türlerini sayar,

•Yangına sebep olacak faktörleri sayar,

•Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini analiz edebilir ve çarelerini sayabilir,

•Yangın söndürme cihaz çeşitlerini sayabilir, cihazların teknik özelliklerini sayabilir,

•Yanmanın oluşumunu tarif eder,

•Söndürme maddelerinin en az 4 adedini sayabilir,

•Yangın esnasında haberleşme zincirinin uygulamasını yapar,

•Algılama sistemlerini çeşitlerini ve teknik özelliklerini sayar,

•Sabit söndürme sistemlerini tanımı yapar,

•Açık alanda portatif yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını yapar,

•Tahliyenin tanımını yapar, tahliyenin çeşitlerini sayar.

Her farklı olay için hangi yöntemin kullanılacağına karar verir ve uygulatır,

•Tahliye planında belirtilen tahliye esaslarını örnek bir binada uygulama yaptırır,

•Binayı terk ederken yapılması gereken kontrollerin yüzde 90' nını sayar,

•Toplanma bölgesi oluşturulur iken gerekli olan kriterleri sayar ve hareket tarzını kronolojik olarak uygulatır,

•Acil Durum Müdahale Ekiplerinin Kuruluş görev yetkilerinin tamamını anlatabilir,

•Yangın türüne göre kullanılacak söndürme maddelerini sayar ve her yöntem için en az birer örnek verir,

•Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri sayar. Arka arkaya gösterilen 10 slayt içinden cihazlara ait olanları ayırır,

•Yardım çağırma prosedürünü izah edebilir,

•Koruyucu yangın güvenlik önlemlerinin neler olduğunu sayar ve her birisine örnekler verir,

•Kaçış yollarını bilir ve kullanır,

•Kişisel koruyucu ekipmanları kullanır,

•Solunum cihazını kullanır,

•Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürebilir,

•Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürebilir,

•Yangın söndürmede kullanılan araç ve malzemelerin bakım ve basit onarımlarını yapar,

•Eğitim Programları hazırlayabilir, eğitimi etkili bir şekilde sunabilir. Genel Yangın eğitimini verebilir. 

Neler Öğreneceksiniz

Yanma ve yangının ne olduğunu,

Yangına sebep olacak faktörleri,

Yanmanın oluşumunu,

Yangının tanımını ve yangın türlerini,

Niteliklerine göre yangın sınıflarını,

Bulundukları alana göre yangın sınıflarını,

Isı ve dumanın yayılma hızı ve tehlikelerini,

Söndürme maddelerini,

Yangın söndürme cihazlarını ve kullanmayı,

Yangın söndürme tüplerinin çalışma prensiplerini,

Farklı tür ve tiplerdeki, portatif yangın söndürme cihazlarını ve kullanmayı,

Yangın türüne göre uygun olan söndürme maddelerini,

Yangın söndürmede gerekli olan araç ve malzemeleri,

Basit yangın güvenlik önlemlerini,

Yangın olayı meydana geldiğinde itfaiyeyi, ilgili kişileri ve etrafı haberdar edeceğini,

Binayı terk ederken anahtar, şalter, tuş vs. kapatmasını,

Yangın dolaplarını,

Katı, sıvı, gaz yangınlarını söndürmeyi,

Başlangıç aşamasındaki yangınları söndürmeyi,

Genel yangın eğitimi için program hazırlamayı,

Genel yangın eğitimi için gerekli malzemeleri hazırlamayı,

Eğitim ortamında güvenlik önlemlerini almayı,

Eğitim sonrası değerlendirme yapmayı ve kayıtları tutmayı,

Genel yangın eğitimi verebilir ve tahliye tatbikatları yapmayı,

Çalışan tüm personele genel yangın eğitimi vermeyi,

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi.