Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitici Eğitimi


Eğitimin Adı

Kapalı Kısıtlı Alanda Çalışma Eğitici Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir. Sertifikalar, e- sertifika olarak e-devlete yüklenecektir.

Eğitimin Amacı

Katılımcılara kapalı alanlarda yapacakları çalışmalardaki gereklilikleri sunmak, çalışma ekipmanlarının bakımı, kontrolü, doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak, oluşabilecek riskleri ve bu riskler karşısında alınacak önlemleri tanımlayarak, kapalı alan çalışmalarında yapmalarını sağlamak.

Kimler Katılabilir

Acil Durum Müdahale Ekipleri genel koordinatörleri

A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları

İş güvenliği uzman adayları

Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Kapalı alan nedir?

Kapalı alanlar nerelerdir?

Kapalı alanlardaki tehlikeler nelerdir?

Patlama ve zehirlenme, boğulma konularında bilgilendirme

Kapalı alanlarda çalışmaya hazırlık

Risk analizi

Kapalı alanlarda yapılan yapılan çalışmalar

Atmosfere açılma havalandırma

Gaz ölçümleri

Oksijenin az bulunduğu ortamlar

Tehlikeli olabilecek gazlar

Ramak kala

Kişisel koruyucu donanımlar

Kapalı alanlarda kullanılan teknik ekipmanlar

Kapalı alanlarda kurtarma

Kurtarma personelinin özellikleri

Kazazedeye yaklaşma kuralları

Kazazede taşıma kuralları

Kazazede taşıma teknikleri

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 45 saat olacaktır.