ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Adı

ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması Exemplar Global onaylı olacaktır.

Bu kurs benim için uygun mu?

ISO 26000 Baş Denetçi eğitimi, bir kuruluş içinde bir Sosyal Sorumluluk Programının entegrasyonunu denetlemek için gerekli olan sosyal sorumluluğun temel ilkeleri ve konuları hakkında kapsamlı bilgi edinmenizi sağlar. Baş Denetçi eğitimi, bir kuruluşun performansını ISO 26000'e dayalı olarak sürdürülebilir kalkınma, yasal uyumluluk ve toplumun refahı açısından ölçmek için gerekli uzmanlıkla donatacaktır.

Pratik alıştırmalara dayanarak, denetim tekniklerinde ustalaşabilecek ve bir denetim programını, denetim ekibini, müşterilerle iletişimi ve uyuşmazlık çözümünü yönetme konusunda yetkin hale geleceksiniz.

Bu denetimi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı edindikten sonra sınava girebilir ve sınavı başarı ile geçerseniz “Exemplar Global onaylı Etki Akademi Sertifikalı ISO 26000 Baş Denetçi” belgesine başvurabilirsiniz.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

ISO 26000 yönergelerine dayalı sosyal sorumluluğun son eğilimlerini, özelliklerini ve ilkelerini

Kuruluşların sosyal sorumluluğu nasıl entegre ettiğini ve ISO 26000 yönergelerinin onu nasıl tamamladığı

Sosyal sorumluluğun temel ilkelerini ve konularını

ISO 26000 yönergelerinin sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunduğunu

Bir denetçinin rolünü anlamak için bir denetimi planlamak, yönetmek ve takip etmek

Eğitim Planı

1. Gün: Sosyal Sorumluluk Programlarına ve ISO 26000'e Giriş

2. Gün: Denetim ilkeleri, denetimin hazırlanması ve başlatılması

3. Gün: Yerinde denetim faaliyetleri

4. Gün: Denetimin kapatılması

5. Gün: Sertifikasyon Sınavı

Not-1: İlk defa baş denetçi eğitimi alacak kişiler için 40 saat olmak üzere 5 gündür.

Not-2: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.

Önkoşullar

ISO 26000 hakkında temel bir anlayış ve kapsamlı denetim ilkeleri bilgisi.

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.

Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.

Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.