İletişime Geçin

Risk Analizi Hizmetleri

Etki alanları ve periyotlarına göre risk kontrol yöntemleri belirliyoruz.

İş yerinde daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek önemli değişikliklerin olması durumunda risk değerlendirmesi yapılması gerekir.

30 Haziran 2012 cumartesi günü yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun; “MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” maddesi gereğince tüm iş yerlerinde risk analizi zorunlu hale gelmiştir.

Risk Analizinin Amacı 

Risk analizinin amacı; iş yerlerinin faaliyetlerinden etkilenen tüm personel ile ziyaretçilerin, alt işveren çalışanlarının, stajyerlerin ve mal/hizmet satın alınan tedarikçi personelin işletme bünyesindeki faaliyetleri sırasında sağlığının korunması ve çalışma ortamında iş güvenliğinin sağlanması için çalışanın sağlığına, güvenliğine, tesise, çevreye ve malzemeye zarar verebilecek sağlık emniyet ve çevre kapsamındaki tüm tehlikelerin tespit edilmesi, tehlikelerin büyüklükleri, etki alanları ve gerçekleşme periyotları dikkate alınarak riskin değerlendirmesinin ve etkin risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemektir.

Risk Analizinin Yenilenmesi Gereken Durumlar

 • Yeni bir makine veya ekipman alınması,
 • Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 • İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
 • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
 • Bir iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmiş olması.
 • Diğer OSGB İçerikleri
 • İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi
 • İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Sözleşmesi
 • Risk Analizi Hizmetlerimiz
 • Acil Durum Planlaması
 • Eğitim Hizmetlerimiz
 • Patlamadan Korunma Dokümanı
 • Yangın Güvenliği
 • Teknik Ölçüm ve Periyodik Kontroller
 • "İş Sağlığı ve Güvenliği Önemlidir."
 • İş kazasını önlemek, bedelini ödemekten daha kolaydır.
 • Küçük ihmaller, büyük sonuçlar doğurmadan önleminizi alın.