Şirketlere Yönelik Eğitim & Seminerler.

Eğitimlerimiz  Farkındalık Eğitimleri Olup Eğitim veya Seminerin İçeriğine Gore 1-3 Gün Arasında Sürebilmektedir.

Eğitim ve Seminerlerimiz  tercihleriniz doğrultusunda;

Online;
Şirket içi;
Şirket dışı  olarak Guruplar için hazırlanmış özel Eğitim odalarında gerçekleştirilmektedir.

Eğitimlerden Sonra talebe göre ihtiyaçlarınız doğrultusunda  Kurumsal Finansal Stratejik Danışmanlık Hizmetleri de Çalışmalarımız Arasındadır.Eğitim Adı                                                            Eğitim İçeriği

Finansci Olmayanlar Icin Finans,Her şirketin yönetim süreci içerisinde alınan kararların hepsi finansal sonuçlara da yansır. Finansal uygulamalar ile direkt olarak bağlantısı olmayan yöneticilerin de aldıkları kararların, yaptıkları uygulamaların mutlaka finansal sonuçları vardır. Bu bağlamda, her yöneticinin aldığı kararın şirketin mali tablolarını nasıl etkileyeceğini önceden bilmesi çok önemlidir. Bu nedenle yönetim kademesi içinde yer alan herkesin finans ile ilgili temel bilgi sahibi olması çok gereklidir.
Finansçı Olmayanlar için Finans Eğitimi ile katılımcıların finansal işlemlerin yansıtıldığı tabloları nasıl yorumlayacağı, analizi ve uygulamaları ele alınacak; direk finans yönetimi ile ilgili olmasa da her yöneticinin finansal okur yazarlığının geliştirilmesi ve şirketin sonuçlarına yansıyacak kendi alan kararları içindeki hareketlerinin mali tablolar içindeki yerinin bütünsel olarak gözlemlenebilmesi amaçlanmaktadır. Gerçek hayattan örneklerle aktarılan teorik bilgiler vaka çalışmaları ile aktarılacak olan bilgiler ışığında her yöneticinin finansal yetkinliklerini geliştirmesi hedeflenen finans eğitimi 3 tam günden oluşmaktadır.
1-2 Gün
Finansal Analiz ve Bilanco Okuma Teknikleri Eğitimiİster uluslararası isterse yerel olsun tüm işletmeler , fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar.
Finansal raporlar ve finansal tabloların bilinmesi, analizlerinin doğru yapılarak yorumlanabilmesi, sürdürülebilir büyüme için önemli kriterlerdendir.
Bu eğitimde amaçlanan yatırımın sürekliliğinin ölçülmesi, işletme faaliyetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin tespiti , olası risklerin tespiti, karlılığın devamlılığı ve arttırılması konusunda yol haritasının oluşturulması var olan fonksiyonların gözden geçirilmesinin sağlanmasıdır
1-2 Gün
Kriz Donemlerinde Finansal Yonetim EğitimiŞirketlerin temel risk faktörleri ve alınabilecek tedbirler
Yeterli çalışma sermayesine sahip miyiz?
Büyümek her zaman kar getirir mi?
Kriz birden bire mi gelir?
Kriz dönemlerinde riskleri yönetmek
Kur Riski
Faiz Riski
Vade riski
Likidite riski
Nakit mi önemli kar mı?
Sağlıklı küçülmenin parametreleri nelerdir?
Bütçe neden önemli ?
İşletme bütçesi fonksiyonları
Her riski ön görebilirmiyiz ?
Firma değeri nedir?
1-2 Gün
Girisimciler Icin Temel Finansal Kavramlar, Girişimcilere finansal kavramları anlama, kişisel mali kaynaklarını bütçeleme ve hayatları boyunca karşılarına çıkabilecek finansal ürün ve hizmetleri doğru kullanabilme konularında destek sunmayı amaçlayan bir finansal okuryazarlık eğitim programıdır1 Gün