Temel Yangın Güvenliği Eğitimi

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İçerik; 
  • Yangının Yapısı ve Gelişimi, 
  • Yangın Söndürme Maddeleri, 
  • Yangın Cihazları ve Kullanma Teknikleri, 
  • Yangın Yerindeki Tehlikeler, 
  • Temel Yangın Güvenlik Önlemleri, 
  • Yangın söndürme teknikleri, 
  • Uygulama: Başlangıç yangınlarına müdahale
Katılımcı Profili;
6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa tabi olan çalışanlar, afet ve acil durum ekiplerinde yer alanlar

Eğitim Yöntemi;
Teorik (yüz yüze-online-offline) ve Uygulama 

Eğitim Süresi;
4 saat

Sertifikasyon;
Etki Akademi veya Vakıf Üniversitesi onaylı eğitim katılım belgesi verilecektir.