Acil Durum Eğitici Eğitimi


Eğitimin Adı

Acil Durum Eğitici Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir. Sertifikalar, e- sertifika olarak e-devlete yüklenecektir.

Eğitimin Amacı

Katılımcılara yüksekte yapacakları çalışmalardaki gereklilikleri sunmak, çalışma ekipmanlarının bakımı, kontrolü, doğru kullanımı hakkında bilgi sağlamak, oluşabilecek riskleri ve bu riskler karşısında alınacak önlemleri tanımlayarak, yüksekte çalışma alanında eğitmenlik yapmalarını sağlamak.

Kimler Katılabilir

Acil Durum Müdahale Ekipleri genel koordinatörleri,

Yangınla Mücadele Ekibi (Söndürme Ekibi), Arama, Kurtarma Ekibi, Tahliye Ekibi, İlkyardım Ekibi, Koruma Ekibi, Haberleşme Ekibinde yer alan beyaz yakalı personel,

Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar,

A, B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları,

Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar,

İSG Uzman adayları,

Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunları veya meslek lisesi mezunları

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Acil Durumlar

Kriz Masası Kurulması

Arama Kurtarma

Tahliye

Koruma

Bakım ve Onarım

Hayat İdamesi

Temel İlkyardım

Yasal Mevzuatlar

Tahkimatlar

KKD Donanımlar

Acil Durum Planı Oluşturma

Afet Risk Analizi

Kaçış-Tahliye Rotaları ve İşaretlenmesi

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 45 saat olacaktır.