ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitimin Adı

ISO 37001:2017 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi (ABMS) Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması Exemplar Global onaylı olacaktır.

Eğitime kimler katılabilir? 

ISO 37001 Baş Denetçi eğitim kursu, geniş çapta kabul görmüş denetim ilkelerini, prosedürlerini ve tekniklerini uygulayarak rüşvetle mücadele yönetim sistemi (ABMS) denetimlerini gerçekleştirmenizi sağlayan gerekli bilgi ve becerileri sağlar.

Birçok kuruluş, ISO 37001 tabanlı ABMS'nin bir parçası olarak uygulanan politikaların ve rüşvetle mücadele kontrollerinin etkili olup olmadığını belirlemek için yetkili denetçiler arar. Bu eğitim kursu, bu görevleri başarıyla tamamlamanıza yardımcı olmayı amaçlar ve etkili ABMS denetimlerinin önemini yansıtmayı amaçlar. Ek olarak, ISO 19011'de sağlanan denetim yönetim sistemleri kılavuzlarına ve ISO/IEC 17021-1'de açıklanan belgelendirme sürecine uygun olarak ABMS denetimlerini planlamak ve yürütmek için bilgi ve becerilerinizi güçlendirmeyi amaçlar.

Sağlanan alıştırmalar, testler ve vaka çalışmaları, bir ABMS denetiminin en önemli yönlerini uygulamanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır: ISO 37001 gereklilikleri, denetim ilkeleri, kanıt elde etmek için kullanılan araçlar ve teknikler, bir denetçi ekibine liderlik etme, denetlenenle görüşmeler yapma, dokümante edilmiş bilgilerin gözden geçirilmesi, uygunsuzluk raporlarının hazırlanması ve nihai denetim raporunun hazırlanması.

Bu denetimi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı edindikten sonra sınava girebilir ve “Exemplar Global onaylı Etki Akademi Sertifikalı ISO 37001 Baş Denetçi” ünvanına başvurabilirsiniz.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Bu eğitim kursu şunları yapmanızı sağlar:

Bir ABMS'nin temel kavramlarını ve ISO 37001'e dayalı süreçlerini anlayın

ISO 19011 uyarınca bir ABMS denetimini planlama, yönetme ve takip etmede denetçinin rolünü anlayın

Bir ABMS denetimi bağlamında ISO 37001 gerekliliklerini yorumlayın

Bir denetim planlayın, bir denetçi ekibine liderlik edin, uygunsuzluk raporları hazırlayın ve bir denetimi takip edin

Denetim sırasında gerekli profesyonel özenle hareket edin

Eğitim Planı

1. Gün: Rüşvetle mücadele yönetim sistemine (ABMS) ve ISO 37001'e giriş

2. Gün: Denetim ilkeleri ve denetime hazırlık ve denetimin başlatılması

3. Gün: Yerinde denetim faaliyetleri

4. Gün: Denetimin kapanışı

5. Gün: Sertifikasyon sınavı

Not-1: İlk defa baş denetçi eğitimi alacak kişiler için 40 saat olmak üzere 5 gündür.

Not-2: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.

Önkoşullar

ISO/IEC 37001 hakkında temel bir anlayış ve kapsamlı denetim ilkeleri bilgisi.


Neden ISO 37001;

ISO 37001 ile rüşvet ve yolsuzluk üzerinde sıkı bir denetleme ve değerlendirme mekanizması elde edersiniz.

ISO 37001 ile kurumunuz tüm taraflara karşı şeffaf ve hesap verebilir bir kurum olduğunu gösterebilirsiniz.

ISO 37001 ile ulusal ve uluslararası rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarına uyumlu hale gelirsiniz.

ISO 37001 ile ticari ve kar amacı güdülmeyen toplumsal faaliyetlerde çıkar çatışmalarının önüne geçersiniz.

ISO 37001 ile Kurumsal değer ve itibarınızı korur ve zedelenme risklerini minimize edersiniz.

ISO 37001 ile kazanın;

ISO 37001 ile daha etik ve daha şeffaf bir kurum statüsü kazanırsınız, sosyal

uygunluğu tüm süreçlerinde yaşatan bir kurum vizyonuna sahip olursunuz.

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.

Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.

Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.

İhtiyacınız doğrultusunda online ve Yüz yüze eğitimler verilebilmektedir.