B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

Eğitimin Amacı

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık belgesi için gerekli şartları sağlayan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği bilgisini geliştirmek ve sınavlara hazırlamak için hazırlanmış bir programdır.

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının Genel Yapısı

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programı,

        90 saat uzaktan eğitim

        90 saat örgün eğitim

        40 saat pratik eğitimden (staj) az olmayacak şekilde tasarlanmıştır.


Mayıs 2022 Sınavı Eğitim Takvimine Ulaşmak İçin tıklayınız


Kayıt İşlemi Gerekli Evrakla

Başvuru formu

Eğitim sözleşmesi

Diploma fotokopisi veya geçici mezuniyet belgesi

Ad veya soyadı değişikliği olanların durumunu gösterir belge

Nüfus cüzdanı fotokopisi(C) sınıfı iş güvenliği uzmanı belgesiyle en az 3 yıllık (1095 gün) fiili hizmet süresini gösteren İSG Kâtip’te yer alan “Kişi Kartı” evrakı

Uygulama Kuralları

Pandemi sürecinde örgün eğitim İSGGM tarafından uzaktan eğitime dönüştürülmüştür.

Eğitim esnasında katılımcıların kameralarının açık tutma zorunluluğu bulunmaktadır.

Eğitim süresi 6 saat/gündür.

Bir ders saati 45 dakika ders ve 15 dakika dinlenmeden ibarettir.

Örgün eğitim saat 21:00’den sonra yapılamaz.

Ders Programı

Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi

İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü

Türkiye’de ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği

Temel Hukuk

İş Hukuku

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri

Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

Çalışma Ortamı Gözetimi

İş Hijyeni

İşyeri Bina ve Eklentileri

Fiziksel Risk Etmenleri

Kimyasal Risk Etmenleri

Biyolojik Risk Etmenleri

Psikososyal Risk Etmenleri

Ergonomi

Korunma Politikaları

Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği

Motorlu Araçlarda İş Sağlığı ve Güvenliği

El Aletlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Bakım- Onarım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yangın

Acil Durum Planları

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri

Havalandırma ve İklimlendirme Prensipleri

Basınçlı Kaplarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Yüksekte Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği

İnşaat İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Kişisel Koruyucu Donanımlar

İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Kazaları

Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları

İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler

Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar

Vardiyalı Çalışma ve Gece Çalışması

Çalışma Hayatında Etik

Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim

Tarım, Ormancılık ve Hayvancılık Faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Değerlendirme ve Son Test