İletişime Geçin

Ustalık Telafi Programı Danışmanlığı

Ustalık Telafi Programı Danışmanlığı

Ustalık Telafi Programı Nedir?

Ülkemizdeki ara eleman açığını kapatmak ve nitelikli işgücüne katkı sağlamak için işletmelerdeki çalışanların yaptıkları iş konusunda belge sahibi olması ve Avrupa normlarına uyum sağlamalarını desteklemektedir. İşyerindeki pratik öğrenmenin pekiştirilmesi ve akabinde yapılacak sınavda başarılı olanlara ustalık belgesi verilmesi amaçlanan programın duyurusu 21.04.2022 tarihi itibariyle yapılmıştır.

Ustalık Telafi Programından Hangi İşletmeler ve Çalışanları Faydalanabilir?

Her türlü işletmedeki 33 alan ve 183 daldaki mesleklerde çalışan hangi yılda mezun olduklarına bakılmaksızın istemeleri halinde tüm lise ve üniversite mezunları yararlanabileceklerdir.

Ustalık Telafi Programının Avantajları Nelerdir?

• İşverene her çalışan için net asgari ücretin yarısı kadar destek sağlanır.  

• MYK Belgesi zorunlu olan meslekler için bu zorunluluğun ortadan kalkması

• MYK Belgesi güncelleme sınav ve maliyetlerinin ortadan kalkması

• Mesleğinde yetkin nitelikli iş gücünün geliştirilmesi

Ustalık Telafi Programı Başvuruları

• Çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işletmelere, bulundukları il/ilçenin milli eğitim müdürlükleri ile protokol imzalamaları halinde sürekli,

• 50 den az çalışanı olan işletmelere ise protokol imzalamaksızın 30 Aralık 2022 tarihine kadar, öğrenci kaydı yapılabilecektir.

Profesyonel Danışmanlık Hizmetinin İşletmelere Faydaları Nelerdir?

Etki Akademi devlet teşviklerindeki profesyonel kadrosu ile aşağıdaki süreçler sizler için yürütülmektedir.

• İşyeri ve ilgili kamu kurumu ile protokol çalışmalarının imza aşamasına getirilmesi,

• Öğrencilerin, e-Mesem sistemine kaydedilmesi,

• Usta öğreticilerin belirlenmesi ve eğitilmesi,

• Kursiyerlerin eğitim belgelerinin iletiminden aylık ödeneklerin işverene ödenmesi için MEB’e evrak iletimi,

• Program sürecindeki tüm bildirimlerin yapılması,

• Programın kapatılması süreçleri.

Neden Profesyonel Hizmet Almalısınız?

• İlgili kamu kuruluşları ile sizler adına iletişim kurulması

• Kısa zamanda ve hızlı çözüm

• Mevzuatın takibi ve bilgilendirmesi

• İşletmeye iş yükü getirmemesi

• Kamunun sıkı takibi ve uyumsuzluk riski

Ustalık Telafi Programı Özeti