Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri


Eğitimin Adı

Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Merkezi İklimlendirme Sistemleri

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitimin Alanı

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı

Meslek Elemanı Tanımı

Çelik yapılandırma faaliyetlerinde görev alacak bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Giriş Koşulları

Okuryazar olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabilir raporuna sahip olmak

Öğrenci/Kursiyer Kazanımları

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde merkezi iklimlendirme sistemleri kurs programını bitiren bireyin,

1. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili temel bilgiye sahip olması,

2. Merkezi İklimlendirme sistemleri montajı yapması,

3. Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye alması,

4. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin arızalarını gidermesi,

5. Merkezi iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımını yapması amaçlanmaktadır.

Eğitim Süresi

Eğitim sınav dahil olmak üzere 40 saat olacaktır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği

Merkezi iklimlendirme sistemleri montajı

Merkezi iklimlendirme sistemlerini devreye alma

Merkezi iklimlendirme sistemlerinin arızalarını giderme

Merkezi iklimlendirme sistemlerinin bakım ve onarımı