İletişime Geçin

1507 Tübitak KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Programın Amacı: TÜBİTAK, küçük ve orta boy işletmelerin yani KOBİ’lerin AR-GE(Araştırma ve Geliştirme) proje çalışmalarını hibe yoluyla teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Destekleme Oranı: % 75

Proje Destek Bütçesi: 600.000 TL.

Alınabilecek Azami Hibe Miktarı: 600.000 TL’nin %75’i yani 450.000 TL’sini hibe olarak: verilmektedir.

Kimler Başvurabilir: KOBİ Ölçeğindeki Limited ve Anonim Şirketler

TEYDEB Proje Başvuru Hakkı Sayısı: Firma başına 5 ADET ( 3'ü tek başına + 2'si ortaklı olmak üzere TOPLAM 5 adet)

Desteklenen AR-GE Proje Harcamaları:

- Personel giderleri (Hâlihazırda çalışan ve/veya yeni alınacak personel ve firma ortakları)

- Laboratuvar ve kalite kontrol için test aleti, teçhizat ve ölçüm cihazı alım giderleri

- Malzeme giderleri; TÜBİTAK 1507 - KOBİ ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında Geliştirilecek ürünün hammadde ve bileşen giderleri

- Ürün denemesi için kullanılacak sarf malzemesi giderleri

- Bilgisayar ve Sunucu giderleri

- Teknik Yazılım alımları ( Çizim, CAD, modelleme, tasarım, simülasyon ve analiz yazılımları )

- Seyahat giderleri

- Teknik Ar-Ge Danışmanlık hizmeti giderleri

- Prototip imalatı için firma dışından yapılan diğer hizmet ve işçilik alım giderleri

- Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan ürün analizi ve laboratuvar giderleri

- Yeminli Mali Müşavirlik ( YMM ) Alım Giderleri ve Proje Danışmanlık Giderleri

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

- Kavram Geliştirme (Araştırma)

- Fizibilite Çalışmaları

- Laboratuvar Çalışmaları

- Tasarım Çalışmaları

- Prototip üretimi/ Geliştirme Çalışmaları

- Pilot tesisin kurulması ( TÜBİTAK 1507 - KOBİ ArGe Projeleri Destekleme Programı kapsamında )

- Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

TEYDEB Hibe desteklerinin yanısıra ayrıca vergi konusunda da çok ciddi avantajlar elde edilmektedir: 5746 sayılı, AR-GE kanunu ile TÜBİTAK tarafından onaylanan projelerin toplam bedeli kurumlar vergisi matrahından düşülebilmektedir.

Örnek TEYDEB ARGE Projeleri Aşağıda ki faaliyetlerden herhangi birini yapıyorsanız veya yapmayı planlıyorsanız bu destekten proje hazırlayıp PRODİS Sistemi üzerinden faydalana bilirsiniz demektir. - Dünyada var olan, Türkiye’ye ithal edilen ve Türkiye’de üretilmeyen bir ürünü, kendi kaynaklarınızla geliştirerek prototip olarak üretmek - Mevcut ürününüzün kalitesini arttırmak,

- Yeni ürün geliştirmek,

- Mevcut üretiminizde ve ürününüzün üretim maliyetini düşürme çalışmaları yapmak,

- Üretim süreçlerinizde geliştirme yapmak (otomasyon projeleri gibi),

- Türkiye’de yerli olarak bulunmayan yazılım geliştirmek faaliyetlerinden herhangi birini yapıyorsanız veya yapacaksanız destek alabilirsiniz demektir.

Etki Akademi  Proje Danışmanları olarak;

- Projenizi olgunlaştırır, proje yazımını gerçekleştirir ve ilgili kuruma sunarız.

- Projenin onay sürecinde , kurul ve hakem ziyaretlerinde yol gösterir ve kabul olasılığını artırırız.

- Kabulden sonra, proje bitene kadar bütün ara raporları, şartname vb. raporlamaları hazırlarız.

- Yeni proje fırsatları çıkar çıkmaz sizi bilgilendirir ve projelerinizi beraber kurgularız.