İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İçerik; 
 • Çalışma Mevzuatı ile İlgili Bilgiler
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • İşyeri Temizliği ve Düzeni
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
 • Meslek Hastalıklarının Sebepleri
 • Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Psikososyal Risk Etmenleri
 • İlkyardım
 • Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim
 • Kimyasal Risk Etmenleri
 • Fiziksel Risk Etmenleri
 • Ergonomik Risk Etmenleri
 • Elle Kaldırma ve Taşıma
 • Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Ekranlı Araçlarla Çalışma
 • Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 • İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 • Tahliye ve Kurtarma
 • Yapı İşlerinde İSG
 • Temel Yüksekte Çalışma 
 • Özel Risk Taşıyan Ekipman ile Çalışma
 • Trafik kuralları ve güvenli sürüş teknikleri
 • Kapalı Ortamda Çalışma
 • Kaynakla Çalışma
 • Kimyasallarla çalışmalarda İSG
 • Patlayıcı Ortamlar ve Patlayıcı Ortamdan Korunma
 • Kanserojen veya Mutojen Maddelerle Çalışma
 • Radyasyon Riskinin Bulunduğu Ortamlarda Çalışma
 • Biyolojik Riskler ve Laboratuvar Ortamı
 • Basınçlı Kaplar
Katılımcı Profili;
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na tabi, tüm tehlike sınıflarındaki mavi ve beyaz yaka tüm çalışanlar. 

Eğitim Yöntemi;
Teorik (yüz yüze-online-offline)

Eğitim Süresi;
8-12-16 Saat

Sertifikasyon; 
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.