ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi (Uygulama Ağırlıklı)

Eğitimin Adı:

ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Hesaplama Uzmanı Eğitimi (Uygulama Ağırlıklı)

Eğitimin Amacı:

Eğitimin amacı, katılımcıların ISO 14064-1:2018 Karbon Ayak İzi Standardı gerekliliklerine göre bir sistemin kurulması ve gerekli hesaplamaların yapılması için tüm temel ve uygulama bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır.

Hedef Kitle:

Sera gazı emisyon azaltım çalışmaları yapan işletme yöneticileri ve çalışanları, AB ülkelerine ihracat yapan işletmelerin çalışan ve yöneticileri, karbon ayak izi raporlaması yapmak isteyen kişiler ile konunun hassasiyetine önem veren ve kurumunda farklılık yaratmak isteyen tüm çalışanlar için uygun bir eğitimdir.
Sera gazı & karbon ayak izi hesaplamalarında görevli süreç liderleri, çevre mühendisleri, çevre görevlileri, kendini geliştirmek isteyen profesyoneller, firma temsilcileri, akademisyenler, lisans/yüksek lisans ve doktora öğrencileri


Katılım Ön Şartı:

Bu eğitime katılım için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır. Dileyen herkes eğitimimize katılım sağlayabilir.

Eğitimin Süresi:

24 saat (3 gün)

Eğitimin İçeriği:

Yeşil mutabakat eylem planı bilgilendirmesi

Ulusal mevzuat kapsamında sera gazı yönetimi uygulamaları

EU-ETS uygulamaları bilgilendirmesi

ISO 14064-1 sera gazı salınımlarının ve uzaklaştırmalarının kuruluş seviyesinde hesaplanması standart gerekliliklerinin değerlendirilmesi ve uygulaması

ISO 14064-1 kapsamındaki temel ilkeler ve uygulamaları

Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması yapılması sürecinde kurum ve rapor sınırlarının belirlenmesindeki esaslar

Kurumsal karbon ayak izine sebep olan doğrudan ve dolaylı emisyon kaynakları belirlemedeki esaslar

Doğrudan ve dolaylı emisyon kaynaklarının kategori ve kapsam değerlendirmeleri

Mevcut durum emisyon uzaklaştırma yöntem tespit çalışması

Kurumsal karbon ayak izine sebep olan doğrudan ve dolaylı emisyon kaynakları kapsamında hesaplamaya dahil edilecek olan verilerin edinimi ve kaliteli veri tespiti

Veri özelinde kurumsalda hesaplama yaklaşımının belirlenmesi ilkeleri

GHG kapsamında hesaplama uygulaması (tüm kategoriler kapsamında kurumsal karbon ayak izi hesaplama çalışması)

Hesaplamaların kategoriler bazında toplamda değerlendirilmesi

Hesaplama kapsamında iyileştirme faaliyetlerinin emisyon faktörlerinin değerlendirilmesi ile tespitlenmesi

ISO 14064-2 sera gazı emisyonlarının azaltımlarının veya giderilmesi iyileştirmelerinin miktarının belirlenmesi izlenmesi ve raporlanması için proje düzeyinde rehberlik standardı bilgilendirmesi

ISO 14064-1 kapsamında yönetim sistemi dokümantasyon çalıştayı (tüm dokümantasyon gerekliliklerinin uygulama çalıştayı kapsamında)

ISO 14064-1 kapsamında raporlama yazım çalıştayı

Kurumsal karbon ayak izi raporu – temel rapor yazımı

Kurumsal karbon ayak izi raporu – gelişmiş rapor yazımı

Doğrulama ve doğrulayıcı yetkinlikleri

ISO 14065-ISO 14066 esasları kapsamında doğrulama ve doğrulayıcı uygulamaları bilgilendirmesi

ISO 14064 kapsamındaki esasların entegre yönetim sistemleri standartları ile sistemsel ilişkileri

Senaryo sınav uygulaması

Sertifika:

Öncellikle bir sertifika almaya hak kazanmak için eğitimin en az %80'ine katılım sağlanmalıdır. Başarı sertifikası alabilmek için eğitim sonundaki yazılı sınavdan geçer not (100 üzerinden 70 puan) alınmalıdır. Sınavda başarı sağlayamayan katılımcılarımızın ücretsiz ikinci sınav hakkı bulunmaktadır. Başarı kriterini sağlayamayan katılımcılarımız için katılım sertifikası düzenlenecektir.