ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Adı

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması Exemplar Global onaylı olacaktır.

Bu kurs benim için uygun mu?

Gıda endüstrisinin kilit yönlerinden biri olan gıda güvenliğinin giderek artan popülaritesi, kuruluşların ISO 22000'e göre sertifika alma taleplerini artırdı. Bu tür sertifikalar, kuruluşların tüketicilerinin refahına yönelik taahhütlerini gösterir ve pazarda sürdürülebilirlik sağlar.
Bu eğitim kursu, etkili bir denetimin önemini yansıtmak için geliştirilmiştir. ISO 19011'de sağlanan denetim yönetim sistemleri kılavuzlarına ve ISO/IEC 17021-1'de sunulan belgelendirme sürecine uygun olarak bir FSMS denetimi planlamak ve yürütmek için bilgi ve becerilerinizi güçlendirir.
Pratik alıştırmalar, etkileşimli oturumlar ve tartışmalar aracılığıyla FSMS ve denetim teknikleri hakkında bilgi edinebileceksiniz. Ayrıca, geniş çapta kabul görmüş denetim ilkeleri, prosedürleri ve tekniklerini uygulayarak bir FSMS denetimi gerçekleştirebilecek ve bir denetim ekibini yönetebileceksiniz.
Bu denetimi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı edindikten sonra sınava girebilir ve sınavı başarı ile geçerseniz “Exemplar Global onaylı Etki Akademi Sertifikalı ISO 22000 Baş Denetçi” belgesine başvurabilirsiniz.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

ISO 22000'e dayalı bir gıda güvenliği yönetim sisteminin operasyonları

ISO 22000 ile diğer standartlar ve düzenleyici çerçeveler arasındaki ilişki

Bir FSMS denetimi bağlamında ISO 22000 gereklilikleri

ISO 19011'e göre bir yönetim sistemi denetiminin planlanması, yönetilmesi ve takip edilmesinde denetçinin rolü

Eğitim Planı

1. Gün: Gıda güvenliği yönetim sistemine (FSMS) ve ISO 22000'e giriş

2. Gün: Denetim ilkeleri, denetimin hazırlanması ve başlatılması

3. Gün: Yerinde denetim faaliyetleri

4. Gün: Denetimin kapatılması

5. Gün: Sertifikasyon Sınavı

Not-1: İlk defa baş denetçi eğitimi alacak kişiler için 40 saat olmak üzere 5 gündür.

Not-2: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.

Önkoşullar

ISO 22000 hakkında temel bir anlayış ve kapsamlı denetim ilkeleri bilgisi.

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.

Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.

Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.