ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi


Eğitimin Adı

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sertifikalandırılması Exemplar Global onaylı olacaktır.

Eğitime kimler katılabilir? 

Gıda endüstrisinin kilit yönlerinden biri olan gıda güvenliğinin giderek artan popülaritesi, kuruluşların ISO 22000'e göre sertifika alma taleplerini artırdı. Bu tür sertifikalar,
  • kuruluşların tüketicilerinin refahına yönelik taahhütlerini gösterir ve pazarda sürdürülebilirlik sağlar.
  • Bu eğitim kursu, etkili bir denetimin önemini yansıtmak için geliştirilmiştir.
  • ISO 19011'de sağlanan denetim yönetim sistemleri kılavuzlarına ve ISO/IEC 17021-1'de sunulan belgelendirme sürecine uygun olarak bir FSMS denetimi planlamak ve yürütmek için bilgi ve becerilerinizi güçlendirir.
  • Pratik alıştırmalar, etkileşimli oturumlar ve tartışmalar aracılığıyla FSMS ve denetim teknikleri hakkında bilgi edinebileceksiniz.
  • Ayrıca, geniş çapta kabul görmüş denetim ilkeleri, prosedürleri ve tekniklerini uygulayarak bir FSMS denetimi gerçekleştirebilecek ve bir denetim ekibini yönetebileceksiniz.
Bu denetimi gerçekleştirmek için gerekli uzmanlığı edindikten sonra sınava girebilir ve sınavı başarı ile geçerseniz “Exemplar Global onaylı Etki Akademi Sertifikalı ISO 22000 Baş Denetçi” belgesine başvurabilirsiniz.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

ISO 22000'e dayalı bir gıda güvenliği yönetim sisteminin operasyonları

ISO 22000 ile diğer standartlar ve düzenleyici çerçeveler arasındaki ilişki

Bir FSMS denetimi bağlamında ISO 22000 gereklilikleri

ISO 19011'e göre bir yönetim sistemi denetiminin planlanması, yönetilmesi ve takip edilmesinde denetçinin rolü

Eğitim Planı

1. Gün: Gıda güvenliği yönetim sistemine (FSMS) ve ISO 22000'e giriş

2. Gün: Denetim ilkeleri, denetimin hazırlanması ve başlatılması

3. Gün: Yerinde denetim faaliyetleri

4. Gün: Denetimin kapatılması

5. Gün: Sertifikasyon Sınavı

Not-1: İlk defa baş denetçi eğitimi alacak kişiler için 40 saat olmak üzere 5 gündür.

Not-2: Herhangi bir standartta baş denetçi alan kişiler için 24 saat olmak üzere 3 gündür.

Önkoşullar

ISO 22000 hakkında temel bir anlayış ve kapsamlı denetim ilkeleri bilgisi.


ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir;

ISO 22000, tüketicinin gıda kaynaklı hastalıklara maruz kalmaması için geliştirilmiş, gıda zinciri içerisindeki tüm prosesleri altyapı, hammadde, personel ve ekipman gibi tüm etmenlerle birlikte kontrol altında tutmayı hedefleyen önleyici bir sistemin kuruluş proseslerine entegre edilmesidir.

Neden ISO 22000;

ISO 22000 ile çalışma ortamı iyileşir.

ISO 22000 kuruluşun kanunu gerekliliklere uyumluluğu sağlanır.

ISO 22000 ile gıda endüstrisinde özen ve önem arayan müşteri portföyüne ulaşılması sağlanır.

ISO 22000 ile doğru planlama ,hem üretim hem de hizmette iyi işler yapılmasına olanak sağlar.

ISO 22000 ile denetim periyotları kolay geçer.

ISO 22000 ile bilinçli personel ve kaynak tasarrufu elde edilir.

ISO 22000 ile ön gereksinim programlarının sistematik yönetimi ve kontrolü sağlanır.

ISO 22000 ile prestij ve güvenilirlik elde edersiniz.

ISO 22000 ile kazanın;

ISO 22000 ile kuruluşunuz aranılan sağlıklı bir yaşam üretici olarak nitelendirilecek, ulusal ve uluslararası arenada geçerli kabul edilirlik kazanacaktır.

Etki Akademi’yi neden seçmelisiniz?

Uzman eğitmenler – Tüm eğitmenlerimiz kendi alanlarında zengin deneyime ve uzmanlığa sahiptir ve bunu alıp kullanabileceğiniz etkili bir şekilde size aktarmaya isteklidir.

Kalite güvencesi – Eğitmenlerimiz delegeler tarafından hem yıllık olarak hem de her kurstan sonra değerlendirilir. Katılımcıların %99'u genel eğitmen sunumunu, becerilerini ve bilgilerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirdi.

Etkileşimli öğrenme- Pratik ve uygulamalı öğrenmenin önemini görüyoruz, bu nedenle bilginizi ve katılımınızı daha da derinleştirmek için bunu tüm kurslarımıza yerleştirdik.

Küçük sınıflar- Mümkün olan en iyi öğrenme deneyimini yaşamanızı sağlamak için kurslarımızın hepsinde maksimum 12 delege bulunur.

İhtiyacınız doğrultusunda online ve Yüz yüze eğitimler verilebilmektedir.