Ergonomi Eğitimi

Yasal Dayanak; 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine ve 15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesine göre; işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlamakla yükümlüdür. Bu eğitimler çalışanların; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.

İçerik; 
 • Tanımlar 
 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yasal Düzenlemeleri
 • Elle ve Vücutla Çalışmalarda Yükümlülükler
 • Ergonomi ve verimlilik
 • Elle Taşıma – İtme / Çekme ve Elleçleme Risk Etmenleri
 • Elle ve Vücutla Çalışma Kaynaklı Mesleki Sağlık Sorunları
 • Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarının Önlenmesi için İşyeri Pratik Tavsiyeleri
 • Mekanik Yardımcılar ve İş Ekipmanı / Makinası Kullanımı
 • Elle-Vücutla Yapılan İşlerde Risk Yönetimi
 • Düzenli ve Düzensiz Saha Denetimleri
 • İşyeri Sağlık ve Güvenlik Takımlarının Rolleri ve İyi Uygulamalar
 • Elle ve Vücutla Çalışma Risk Yönetiminde Farkındalık Örnekleri
Katılımcı Profili;
6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanununa tabi olan çalışanlar

Eğitim Yöntemi;
Teorik (yüz yüze-online-offline) 

Eğitim Süresi;
4 saat

Sertifikasyon;
Etki Akademi veya Vakıf Üniversitesi onaylı eğitim katılım belgesi verilecektir.