Hijyen Eğitimi

Eğitimin Adı: Hijyen Eğitimi

Eğitim Sertifikası: Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından e-devlet sistemi üzerinden görülebilecek eğitim sertifikası verilecektir.

Eğitime kimler katılabilir?

Hijyen Belgesi Alması Zorunlu Sektör ve Kişiler

Hijyen belgesi sadece işçilere değil, işyeri sahibi ve işverenler için de zorunludur. Belgeyi alması gereken kuruluşlar şunlardır:

• Su üretimi yapan yerler

• Doğal su ve mineral üretimi yapan yerler

• Gıda üreten işyerleri

• Perakende gıda satışı yapan yerler

• Gıda taşımacılığı veya servisi yapan yerler

• Pansiyonlar

• Oteller

• Moteller

• Misafirhaneler

• Yurtlar

• Öğrenci Yurtları

• Konaklama yerleri

• Temizlik hizmetleri veren yerler

• İnsan teniyle direkt temasta bulunan hizmet veren kurumlar

• Kuaför

• Mutfaklar

• Berber

• Hamam

• Havuz

• Sauna ve benzeri yerlerde çalışanlar hijyen belgesi almak zorundadır.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?

• Hastalıklar neden olan mikrop ve virüslerin özellikleri

• Ne şekilde bulaştıkları

• Hastalıklara yakalanma riskini azaltma önlemleri

• İşyeri sahiplerine uygulanan yasa

• Çalışanlara yönelik yasa

• Mikrop tanımı

• Mikrop çeşitleri

• Mikropların bulaşma yolları

• Hastalıkların Kaynakları

• Hastalıkların bulaşma yolları

• Enfeksiyon zinciri

• Sık görülen hastalıklar

Eğitim süresi: 8 Saat dir.

Önkoşullar:

Katılım için mezuniyet şartı yoktur.

Sektör fark etmeksizin çalışmak isteyen , işletmeci ya da yeni yer açılışı yapacak olan tüm kişiler katılabilir.

Neden Hijyen Eğitimi;

Hijyen, Hijyen Eğitimi Yönetmeliği‘ne göre her işin özelliğine göre çalışanların kendi ve halk sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünü olarak tanımlanmıştır. Genel anlamda ise hijyen, sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümüdür.

24/04/1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanununun 127. Maddesine dayanılarak Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan “Hijyen Eğitim Yönetmeliğié ne göre “Hijyen Sertifikası” işletmeler için zorunlu tutulmuştur.

Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine göre, özellikle gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerinde, hijyen eğitimi almayan kişilerin çalışması yasaktır.

Hijyen eğitimi kaç yıl geçerlidir ?

Hijyen eğitimi, kişiye özel verilen bir eğitim olup yönetmelikte yenilenmesine ve geçerlilik tarihine dair bir ifade yoktur. Yani mevcut yönetmeliğe göre hijyen eğitimi sertifikası ömür boyu geçerlidir.

Hijyen eğitimi, çalışanların halk sağlığını tehdit edecek bulaşıcı hastalık taşımadığı anlamına gelmez. Bu nedenle gıda işinde çalışanların güncel yönetmeliklerde yer almasa bile periyodik olarak portör muayenesi de olması gereklidir.

Ancak her ne kadar sertifika geçerliliği ömür boyu olsa da çalışanların hijyen konusunda bilgilerini tazelemek amacıyla işletme içinde eğitimler verilebilir.