Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi

Eğitimin Adı

Asbest Söküm Çalışanı Eğitimi

Eğitim Sertifikası

Eğitimin sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitimi için yetkilendirilen Etki Akademi tarafından kurs bitirme belgesi düzenlenir.

Eğitiminin Yasal Dayanağı

Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliği Madde 6 Asbest söküm çalışanlarının eğitim programları ve eğitimleri maddesine istinaden eğitim düzenlenir.

Katılımcı Profili

Asbest söküm işini gerçekleştirecek herkes

Eğitim Süresi

Eğitimler 45 dakikalık ders süresi ve 15 dakikalık dinlenme süresi olarak toplam 6 saattir.

Eğitimde Ne Öğreneceğim?


SıraEğitim Konu BaşlıklarıEğitim Süresi
1Asbestin Tanımı, Türleri, Karşılaşılan Malzeme ve İşler
• Asbestin tanımı ve türleri
• Asbestin kullanım amacı ve kullanıldığı alanlar
• Karşılaşılan malzeme ve işler
1 Saat
2Asbest ve İnsan Sağlığı
• Asbest maruziyeti sonucunda çalışanda meydana gelen belirtiler
• Hastalığın ortaya çıkması ve tanısı
• Hastalığın seyri
• Hastalığın muhtemel sonuçları ve yasal haklar
• İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda sağlık gözetimi
• Asbestin neden olduğu meslek hastalıkları
1 Saat
3Asbest Sökümünde Çalışanların Hazırlanması
• Koruyucu ve önleyici tedbirler
• Kişisel koruyucu donanımlar (solunum sistemi koruyucuları, koruyucu giysiler, iş ayakkabısı, kulak koruyucuları, eldivenler vs.)
• Genel önlemler (soyunma ve giyinme yerleri, duş veya banyo imkânı gibi iş hijyeniyle ilgili hususlar ile yemek ve dinlenme
  yerlerinin düzeni ve bu konularda dikkat edilecek hususlar vs.)
1 Saat
4Asbest Maruziyetinden Korunma
• 25 Ocak 2013 tarihli “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” in “ Genel Önlemler” başlıklı maddesi ve konu ilişkin diğer ek bilgiler
1 Saat
5Asbest Sökümünde Çalışma Platformları
• Yüksekte çalışma ile ilgili mevzuat
• Çalışma platformlarının taşıması gereken özellikler
• İskelelerin taşıması gereken özellikler
• Seyyar merdivenlerin sahip olması gereken özellikler
• Yüksekte çalışmada alınacak önlemler
1 Saat
6Asbest Atıklarının Bertaraf
Asbest atıklarının;
• Toplanması, ambalajlanması, depolanması ve nakledilmesi ile ilgili mevzuat
• İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin ilgili mevzuat
1 Saat