Yalın Üretim Araçları

 Yalın Üretim Araçları

Yalın Üretim, temel yapısıyla değer katmayan olguların minimize edilmesini amaçlar. Bu doğrultuda kullanılan tüm araçlar kayıpların ortadan kaldırılması yada azaltılmasını için kullanılır. Eldeki olanakların üretken kullanımına yönelik yaklaşım, teknik ve uygulamalar içerir. Yalın bir organizasyonda faaliyetler işlerin akışına göre düzenlenmiştir. Müşteri beklentilerini karşılayan ürünler en kısa sürede en düşük kayıpla üretim sisteminden geçerler. Düzenlemelerin ek yatırım gerektirmeden yapılması hedeflendiğinden, kalite ve hızdaki artış, doğrudan maliyet düşüşüne neden olur. Yalın tekniklerin tamamı, atölye içinde yapılan, uygulamaya yönelik çalışmalardır.Yalın düşüncede israf, ürün veya hizmetin kullanıcısına herhangidfgrt4bir fayda sunmayan,müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir. Bu nedenle, her türlü israfın (stoklar, beklemeler, gereksiz işler, hatalar, aşırı üretim,….vb.) yok edilmesi gerekir. Yalın düşünce uygulamalarıyla sistemdeki israflar sürekli olarak azaltılıp, kaynaklar daha fazla değer yaratmaya yönlendirildiğinden, sadece maliyetler düşmez, müşteriler kendilerine daha uygun, daha kaliteli, daha ucuz ürün ve hizmetleri temin edebileceğinden müşteri memnuniyeti artar, piyasa koşullarına uyum esnekliği sağlanır, firmaların kârlılığı ve rekabet gücü artar.Bu eğitimde amaç Yalın Üretim Tekniklerini firmada uygulayacak ve sürdürülebilirliğini sağlayacak uzmanlar yetiştirmektir.

Yalın Üretim Amaçları Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • Tarihçe
 • Yalın Üretimin Tanımıvghjy809
 • Yalın üretim modelini doğruran temel nedenler
 • Gelenkesel Üretim Yöntemleri ile Yalın Üretim Modelinin Kıyalanması
 • Yalın Üretim Hedefleri
 • İsraf’ın Tanımı
 • 7 Temel İsraf’ın tanımı ve örnekler ile açıklanması
 • Yalın Üretimin Felsefesi ve Yalın Presipleri
 • Yalın Üretim Araçları (Yalın Evi)-  Proseslerde stabilizasyonun sağlanması

–  Standarlaştırma (Süreç Yaklaşımı)
–  5S İş Yeri Organizasyonu
–  Tam Zamanlı Üretim (JIT)
–  Değer Akış Haritalama (VSM)
–  Kanban – Çekme Sistemi
–  Tek Parça Akışı

 • SMED
 • Jidokaghjgh7
 • Poka-Yoke Yaklaşımı
 • Toplam Verimli Bakım (TPM)
 • Yalın Üretim ve 6 Sigma İlişkisi

 Katılımcı Profili: İyileştirme çalışmanlarını yöneten çalışanlar (Üst ve orta kademe yöneticiler, mühendisler, uzmanlar)        

Eğitim Süresi : 2 günewrwertEğitime Başvur