Yalın Liderlik

Yalın Liderlik

Yalın Düşünce, 1996’da yöneticilere yol göstermek amacıyla Dünyayı Değiştiren Makina’nın yazarları James P. Womack ve Daniel Jones tarafından ortaya atılmış 5 temel prensipten ve 3 temel değerden oluşan bir düşünce sistemidir. Kitapta marka telefuz edilmeden telafuz edilen“Yalın Fabrika” o dönemde Amerikalı ve Avrupalı rakiplerini maliyet, kalite, üretkenlik, zamanında teslimat konularında geride bırakan Toyota Motor Company idi. Dolayısıyla Yalın Üretim Sistemi aynı zamanda literatüre Toyota Üretim Sistemi (TPS) olarak geçmiştir.

Yalın üretim uygulamalarında özellikle yöneticilerin liderlik yeterliliklerinin geliştirilmesi temel öneme sahiptir.

Bu eğitimde amaç; yöneticilerin (her kademede) yalın düşünce esasları ve liderlik kavramının geliştirilmesi ve iyi bir uygulamacı olarak uzmanlaşmasıdır.

 

Yalın Liderlik Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • Yalın Sisteminin tarihi gelişimi (ortaya çıkaran sebepler)
 • Yalın organizasyonun yapısı, roller ve görev dağılımı
 • Yöneticilik ve liderlik ayrımı
 • Yalın lider nitelikleri
 • Koçluk yaklaşımıve astları geliştirme
 • Yalın liderlik modelleri ve davranış şekilleri
 • Yalın liderlerin görev tarifleri ve sorumlulukları (takım, grup ve şef lider için)
 • Liderin günlük çalışma planı
 • Değer ve İsraflar (MUDA, MURA, MURI)
 • JIT (tam zamanında) ve JIDOKA (sıfır hata)
 • VSM değer akışı
 • KANBAN, Tedarikçi ile KANBAN
 • HEIJUNKA dengeleme
 • Kaizen
 • 5S – Görsel Fabrika
 • Standardizasyon, önemi ve nasıl elde edileceği

Yalın Liderlik Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler (Devamı)

 • İş başı eğitim sistemi (OJT)
 • Ekip/takım çalışması nedir? Takım olma ile takım halinde çalışma farkları
 • Ekip çaalışması ve motivasyonun sağlanması
 • Ekip ruhu yaratmak
 • Motivasyon modelleri

Katılımcı Profili: Takım ve grup liderleri ve adayları, vardiya amirleri, ilk kademe tüm yöneticiler, İkyöneticileri.

Eğitim Süresi :  1.5 gün
ewrwert

Eğitime Başvur