VSM

VSM (Value Stream Mapping), ürün ya da hizmeti oluşturmak için ortaya konan, değer yaratan ve yaratmayan faaliyetlerin akışını analiz eden bir kağıt kalem tekniğidir. VSM proseslerdeki detaylarda boğulmaz; aksine akışı ve ürünün izlediği yolu takip ederek bütünü görmeyi sağlar.

 

 • Malzeme ve bilgi akışını resmedildiği görsel bir araçtır.
 • Mudaların resmedilerek ortandan kaldırılmaları için plan oluşturmasını sağlar.
 • Malzeme ve bilgi akışı bağlantısını kurar.
 • Fonksiyonel birimlerin bütününü görerek  ve anlayarak çalışmasını sağlar.
 • Yalın uygulamalar için yol haritasını oluşturur.

 

 

VSM Amacı: Üretim sürecinden ve işlemlerden MUDA ları elimine etmek, akış işleminde süreyi azaltmak,6543

maliyeti azaltmak ve kaliteyi iyileştirmektir.

 

Değer Akışı Haritalandırma, bir değer akışındaki değeri, israfı ve israf  kaynaklarını görmek ve tek prosesten

daha fazlasını göz önünde canlandırmak için başvurulan bir yöntemdir.

 

 

Değer akışı bakış açısı, yalnızca parçalar üzerinde değil büyük resim üzerinde çalışmayı ve sadece tek tek

prosesleri değil bütünü iyileştirmeyi gerektirir.

 

VSM Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • Değer Akış Haritalama Nedir?r5674
 • Değer Akışı Haritalandırmada Kullanılan Araçlar
 • Değer Akışı Haritalandırma Adımları
 • Değer Akış Haritası Sembolleri
 • Mevcut Durum Haritalandırma
 • Değer Akışında Kullanılan Proses Bilgileri
 • Her adım için belirleyici özelliklerin tanımlanması Gerçek anahtar verilerin izlenmesi

(depo envanteri, üretim sürecindeki envanter, net süreler, v.s.)

 • Gelecek Durum Değer Akışı Haritalandırma
 • Lean Konseptlerine Uygun Değer Akış Haritası
 • Değer akış analizinin analiz prosesine entegre edilmesi

Katılımcı Profili: Firma sahipleri, üst ve orta düzey yöneticiler, üretim sorumluları, teknik elemanlar

Eğitim Süresi:   2gün

5643

Eğitime Başvur