TPM

TPM

Toplam Verimli Bakım (TPM) yalın üretimin önemli bir ayağıdır. TPM’de rutin bakım görevlerinin çoğu, bazen hepsi, makine operatörü tarafından yapılır. Makine kişinin veya takımın bütün çalışma alanı olduğu için, oto-bakım olarak adlandırabileceğimiz bu faaliyet, harcanan çabanın yerinde ve etkili olmasını garanti eder. Makine çalışma süresi tahmin edilebilir ve süreç yapılabilirliği sürdürülebilir değilse, satış ivmesinde üretim yapılamaz. TPM “bozulmayı önleme” olarak da düşünülebilir. Bu bağlamda TPM, her tür boşluğu oluşmadan önlemeye yarayan proaktif bir yaklaşımdır. İlkesi, “sıfır hata, sıfır iş kazası ve sıfır kayıp”tır. .

Bu eğitimin amacı, makine ve ekipman kaynaklı kayıpların minimize edilmesine (üretimin sürekliliğine), yönelik sistemin kurulması ve işletilmesi için uzman kişiler yetiştirmek.

 

TPM Eğitim İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 

 • TPM Yapısı
 • TPM’nin başlıca hedefleri
 • Ekipman etkinliğini azami seviyeye çıkarma
 • Etkili bir takım oluşturma
 • Tek Nokta uygulaması
 • Kestirimci bakım
 • Kontrol kartlarının oluşturulması
 • Çalışan müdahalesi
 • Sürekli iyileştirme & operatör müdahalesini geliştirme
 • OEE – Toplam Ekipman Etkinliği
 • Bakım stratejilerinde gelişim
 • Yapısal iyileştirme yaklaşımları
 • Örnekler ve uygulamalar

 

 

Katılımcı Profili : 5S sisteminin şirket içinde kurulması ve uygulanması adımlarında rol alacak üretim ve ilgili birimlerde çalışan yönetici, mühendis ve teknik elemanlar.

 

Eğitim Süresi : 2 gün
ljhok

Eğitime Başvur