Tedarik Zinciri Yönetimi

        ISO 28000 – Tedarik Zinciri Yönetimi    

ISO 28000, uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, Tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini diğer yönetim sistemleri ile aynı şemsiye altına alarak, risklerin etkin yönetilmesini hedefler.

Zincir boyundaki elemanlar ile kurumun iş süreçleri arasındaki koordinasyonu sağlayacak, toplam maliyeti düşürecek ve hizmet seviyesini arttıracak işbirliği stratejilerini oluşturulması‘ olarakta tanımlanır.

Finansal krizlerin sık tekrarlandığı ülkemizde, tedarik edilen ürünün yerine ulaştırılamamasının sonuçlarının öngörülebilmesi, ilgili risklerin belirlenip bazı önlemlerin alınmış olması firmaların devamlılığı açısından önemlidir.

ISO 28000 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi kuruluşlara aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.dfsgdfsg
• Endüstrinin tüm sektörlerinde güvenlik risklerinin belirlenmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını ve olası hasarın en azda gerçekleşmesini,
• Gümrük otoritelerine güvenlik risklerini tanımlama ve kontrol etme yeteneğinizi ispatlamayı.
• Özellikle lojistik sektöründe AEO(Authorised Economic Operator ) başvurularında birçok gereklilik standart ile aynı çizgide olduğundan, yasal otoritelerin kuruluşunuza olan güvenin artmasını.
• Ürün/hizmet sağlanan kuruluşların güvenini kazanmayı.
• Kuruluşun bütünsel imajının artmasını.